MINDFULNESS

Meditační cvičení pro každého

Mindfulness (všímavost) je významným fenoménem v současné západní psychologii. Již po mnoho let hojně využívána v různých oblastech osobnostního rozvoje, školního nebo firemního vzdělávání, zvládání  různých potíží. Mindfulness lze charakterizovat jako schopnost nezaujatě pozorovat, zaznamenávat a pamatovat si prožívané psychické a tělesné jevy. Laicky bychom mohli říci, že jde o duchapřítomnost.

Efekt mindfulness praxe je vědecky dokázán

Jelikož je tento program klinicky ověřován na širokém spektru potíží, je díky dokázané účinnosti přijímán i odborníky z řad lékařů. Některé pojišťovny v zahraničí díky prokázanému efektu svým pacientům na program přispívají.

Během posledních 20 let bylo provedeno mnoho vědeckých výzkumů zabývajících se vlivem mindfulness na duševní a tělesné zdraví, na spokojenost v životě, na zvládání stresu, zvládání emoční zátěže atd. Přístupy založené na mindfulness byly úspěšně použity při léčbě závislostí, psychických poruch, sociálních fobií, poruchách spánku, při poruchách příjmu potravy, apod. Výzkumy za pomocí magnetické rezonance dokázaly, že 8 týdenní kurz mindfulness vedl k zvětšení hustoty řady oblastí mozku spojených s učením a pamětí, regulací emocí, vnímáním sebe sama. Přinejmenším některé oblasti mozku odpovídají na trénink meditace všímavosti přestavěním své struktury (neuroplasticita).

foto interiér

Základní osmitýdenní kurz mindfulness

vede Slávek Keprt

 

Kurz je zaměřen prakticky. Během setkání si účastníci osvojí základní techniky rozvíjející sebeuvědomění, soustředění, vyrovnanost, trpělivost, odolnost a další důležité schopnosti mysli, umožňující efektivnější zvládání každodenních aktivit nebo pracovní zátěže.

Součástí jednotlivých setkání jsou společná meditační cvičení, sdílení zkušeností, dotazy. Během setkávání se postupně věnujeme například cvičení laskavosti, cvičení vnímavosti těla, nácviku všímavé chůze, všímavému jezení, zacházení s nepříjemnými situacemi, kultivace všímavosti ve vztazích. 

Pro kurz nepotřebujete žádnou předchozí znalost meditace. 

Zásadní podmínkou absolvování kurzu je však závazek věnovat se pravidelné samostatné praxi (cca 30-45minut alespoň 5x týdně) mezi jednotlivými setkáními.

Celkem 8 setkání každé úterý 19-21h od 7.4.2020

Cena 3800,-Kč za celý kurz

portrét

Mgr. Boleslav Keprt

Lektor a terapeut. Profesně se věnuje psychoterapii v centrech Lávka a PoPoli, dále krizové intervenci a lektorování kurzů. 

Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii (sati = mindfulness), vycházející z principů buddhistické psychologie. Dovednosti a kondici také čerpá z mnohaleté meditační praxe již od roku 1993. Intenzivní zkušenost získal i při půlročním pobytu v meditačních klášterech v Barmě. Výuce kurzů mindfulness se věnuje od roku 2016