Od Jana Kučerová

MINDFULNESS

Rozvíjení všímavosti, laskavosti, pohody a radosti

prostřednictvím meditačních cvičení

Co je to MINDFULNESS?

Mindfulness jako schopnost

Mindfulness – česky všímavost, duchapřítomnost – je schopnost plně si uvědomovat a prožívat přítomný okamžik. Schopnost nezaujatě pozorovat, zaznamenávat a pamatovat si prožívané psychické a tělesné jevy. Schopnost být v kontaktu s tím, co je právě teď, s plnou pozorností, bez posuzování, hodnocení a očekávání. 

Trénink a rozvíjení této schopnosti vede k hlubšímu vhledu a větší kontrole nad vlastními prožitky, pocity i myšlenkami – dává prostor pro rozhodování (zda a jak reagovat) a zkoušení nových možností řešení. 

Filozofie

Důležitou součástí mindfulness je základní nehodnotící postoj zvědavosti a otevřenosti, a také laskavosti a soucitu se sebou. Mindfulness pěstuje radost a vděčnost, pokorný a tolerantní přístup k sobě, k druhým lidem i ke světu, a vede k pocitu klidu a životní spokojenosti.

20200526_200119

Metoda

Mindfulness je metoda zvládání stresu (života) inspirovaná buddhistickou psychologií, jógou a meditací…

Mindfulness (přesněji program Mindfulness-based stress reduction – MBSR) vytvořil na konci sedmdesátých let 20. století Jon Kabat-Zinn, lékař a emeritní profesor univerzity v Massachusetts, s cílem pomáhat lidem zvládat stres, deprese, úzkosti, bolesti a psychosomatická onemocnění. Kombinuje tréning klasické meditace všímavosti a mnoho praktických cvičení, která vedou k integraci mindfulness do běžného každodenního života.

Dnes program MBSR dnes využívá mnoho zdravotnických zařízení po celém světě a je uznáván jako ověřená léčebná metoda.

Principy mindfulness se osvědčují také v mnoha dalších oblastech: vzdělávání, rozvoj osobnosti, koučing, zvyšování výkonnosti a odolnosti vůči zátěži,  vedení pracovních týmů, uzdravování vztahů, změna životního stylu… (K mindfulness v práci se hlásí například Google nebo Twitter.)

Mindfulness kurz POD KROVY

Účinky mindfulness tréninku

Během posledních 20 let bylo provedeno mnoho vědeckých výzkumů zabývajících se vlivem mindfulness na duševní a tělesné zdraví, na spokojenost v životě, na zvládání stresu, zvládání emoční zátěže atd. Přístupy založené na mindfulness byly úspěšně použity při léčbě závislostí, psychických poruch, sociálních fobií, poruchách spánku, při poruchách příjmu potravy, apod.

Efekt standardního 8 týdenního tréninku mindfulness byl prokázán i na neurologické úrovni: výzkumy za pomoci magnetické rezonance objevily zřetelné přestavby a zvětšení hustoty neuronální sítě v mnoha oblastech mozku souvisejících s pamětí, učením, regulací emocí a vnímání sebe sama.

Základní osmitýdenní kurz mindfulness v POD KROVY
se Slávkem Keprtem

Průběh setkání

Kurz je velmi praktický. Na setkání probereme všechnu potřebnou „teorii“ a informace nutné k porozumění principů meditace a dalších cvičení. Vyzkoušíme si novou techniku a zodpovíme otázky a případná úskalí či obtíže. Po setkání pak e-mailem pak dostanete shrnutí informací, odkazy k dalšímu studiu a zadání k domácí praxi s šikovnými tipy. Následující hodina začne sdílením zkušeností a objevů ze samostatného cvičení. 

Skupina

Malá  bezpečná  skupina (6-10 osob) vám pomůže vytrvat i přes případné obtíže, a praktické zkušenosti druhých jsou další inspirací. Zpětná vazba pomáhá vidět i to, co mnohdy sami na sobě ze zvyku přehlédnete, a podporuje všímavosti k sobe, udržení odstupu a laskavého nehodnotícího postoje.

Kurz Mindfulness se Slávkem Keprtem

Dvě praxe

Kurz se sestává ze dvou provázaných přístupů:

1. formální praxe (sezení) –  klasická (nevedená, tichá) meditace všímavosti a vhledu (vipassana) se zaměřením pozornosti na dech. 

2. neformální praxe – drobné praktické úkoly a cvičení, díky nimž se stane vědomá přítomnost a všímavost přirozenou součástí vašeho každodenního života.

Naučíte se mimo jiné meditaci mettá – laskavosti, vnímavosti ke svému tělu (technika bodyscan), všímavé chůzi, všímavému pohybu, všímavému jezení, zacházení s nepříjemnými situacemi, všímavosti ve vztazích a další.

Pro zážitek pozitivního efektu meditace mindfulness je nezbytné se po dobu kurzu věnovat cvičením (formální i neformální praxi) každý den – cca 30-45minut alespoň 5x týdně mezi jednotlivými setkáními.

Získáte

osobní zkušenost s meditací a benefity, které přináší + jednoduché praktické techniky pro prohloubení všímavosti, laskavosti, sebeuvědomění, soustředění, vyrovnanosti, trpělivosti, odolnosti a další důležitých schopností mysli, 

Budete efektivněji zvládat každodenní aktivity, psychické či fyzické obtíže i pracovní zátěž. Prohloubí se vaše schopnost empatie a pochopení pro druhé, nakazíte se nadhledem, tolerancí a laskavostí k sobě i lidem.

 

Pro koho je tento kurz vhodný?

  • Nepotřebujete žádné znalosti ani zkušenosti s meditací. Ani speciální schopnosti… 
  • Možná si myslíte, že meditace „není pro vás“, protože jste moc (roztěkaní, akční, moc přemýšlíte…) nebo málo (trpěliví, duchovní…). Kouzlo Mindfulness je v tom, že vás naučí meditovat a žít přirozeně všímavě a s radostí kdykoli a kdekoli, ne (jen) „odsedět“ půlhodinku na polštáři. A přijímat sami sebe bez hodnocení a srovnávání.
  • Kurz Mindfulness je „must have“ pro každého dospělého, který o sebe pečuje a chce se dál rozvíjet. (Pokud chcete dopřát Mindfulness svým dětem, podívejte se na Český Midfulness institut). Jeho přínosy zejména oceňují ti, kdo ve své profesi pracují s lidmi.
  • Opravdu sedne a pomůže se konečně „usadit“ a začít opravdu meditovat těm, kdo stále neví, jak na to, i když už něco zkoušeli.
  • Zamilují si ho ti, kterým jsou sympatické meditační a relaxační techniky, psychologie nebo východní (buddhistická) filozofie.
  • Praktikování Mindfulness velmi pomáhá zvládnout a zmírnit různé psychické a psycho-somatické obtíže – zejména úzkosti, deprese a závislosti, stres a poruchy spánku, a podporuje přirozené sebeúzdravné schopnosti při onemocněních těla. 
  • Kurz má často terapeutický efekt, ale není terapií. Pokud se léčíte s nějakým psychickým nebo vážnějším fyzickým onemocněním, dejte nám to, prosím, předem vědět (e-mailem) a informujte také svého ošetřujícího lékaře. 
  • Kontraindikací jsou onemocnění z okruhu psychóz.
Kurz mindfulness v POD KROVY
Midnfulness se Slávkem a Janou

O lektorovi: Mgr. Boleslav Keprt PhD.

Boleslav Keprt

Meditační praxe

Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii (terapie založená na všímavosti / mindfulness), vycházející z principů buddhistické psychologie. 

Dovednosti a kondici také čerpá z mnohaleté meditační praxe již od roku 1993. 

Intenzivní zkušenost získal i při půlročním pobytu v meditačních klášterech v Barmě. 

Výuce Mindfulness se věnuje od roku 2016.

Slávek je lektor, terapeut a krizový intervent. 

Psychoterapii se věnuje v centrech Lávka a PoPoli.  

Je lektorem v kurzech krizové intervence, učitelem buddhistické meditace a Mindfulness a dalších. 

 

Vzdělání

Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově. 

Kromě Satiterapie má také výcvik ve facilitaci skupinových procesů, doprovázení umírajících v hospici, krizové intervenci a Procesově orientované psychologie, která pracuje s jednotlivci, páry i skupinami ve společnosti. 

Má také zkušenost s Gestalt terapií, focusingem, PBSP, psychodramatem a rodinnými konstelacemi. 

Studuje psychosomatické disciplíny na DAMU, kde je pro něj velkým zdrojem inspirace a energie studium dialogického jednání.

Zkušenosti účastníků osmitýdenního kurzu Mindfulness se Slávkem Keprtem

Veronika J.
Veronika J.POD KROVY říjen 2020
Read More
S kurzem jsem byla velmi spokojena. Zejména struktura celého kurzu a organizace byla výborná. Bylo pro mne přínosné se jednou v týdnu s ostatními pozastavit, posdílet zkušenosti, navíc náš lektor Slávek se vždy snažil o odbornou vsuvku či zajímavost, které se vždy hodily do kontextu a častokrát mi zodpověděly některé z nevyřčených otázek. Kurz hodnotím velmi kladně - zejména i proto, že bylo vedeno zkušeným a sdílným psychoterapeutem.
Lenka P.
Lenka P.POD KROVY říjen 2020
Read More
Nejvíc zajímavý pro mě bylo zjištění, že nejsem až takovej exot s tím, co se mi děje v hlavě, jak mi jdou myšlenky, co mě napadá. Zjistila jsem, že to podobně má dost lidí, v tom pomohlo sdílení celé skupiny. Objevný bylo, jak si ta mysl se mnou hrála, jak předkládá, láká, nabízí, zabíhá. Cenný bylo zjištění, že mě ta moje mysl nemusí ovládat, ale já sama s ní můžu pracovat nebo ji jen tak sledovat, nehodnotit. A vlastně to přineslo obrovskej klid. Nejvíc mě bavilo cvičení body scan a meditace dobrotivosti. Body scan pomohl měnit vztah k sobě, víc vnímám svoje tělo, víc vnímám sama sebe, mám soucit se sebou, trochu zeslábl i vnitřní kritik. Taky jsem vlastně zvědavá, co se bude dál dít při delším praktikování. Děkuju za skvělé provedení kurzem.
Mirek S:
Mirek S:jaro 2019
Read More
Do Slávkova mindfulness kurzu jsem se přihlásil, protože jsem chtěl něco udělat s mou nervozitou a impulzivností. Uvědomil jsem si, že mysl je skutečně tvárná a je v mojí moci změnit své vzorce myšlení i návyky. Pomohlo mi i sdílení ve skupině, abych si uvědomil, že to nikomu nejde bez problémů a hned. Naučil jsem se, že důležitá je pravidelnost; také to, že se meditace dá rozšiřovat postupně do všech oblastí života – není to jen sezení se zavřenýma očima. Po skončení kurzu jsem méně impulzivní, stouplo mi dříve dost nízké sebevědomí – více si věřím. Také si častěji všímám reakcí svého těla na situace a snažím se mu více naslouchat.
Zuzana Š.
Zuzana Š.jaro 2019
Read More
Do programu mindfulness jsem vstupovala proto, abych se naučila častěji a intenzivněji napojit na své tělo a pochopit jeho procesy. Díky každodennímu pozorování svého dechu v tichu a o samotě jsem si uvědomila, že mašina rozumu jede sama od sebe nezávisle na tom, jestli si to přeji nebo ne. Zjistila jsem ale také, že ten kolotoč myšlenek bloumajících kdesi v hlubinách mozku zastavit lze, i kdyby jen na chvilku. A je dost zajímavé vidět své myšlenky, emoce a přitom je neřešit. Je to pokaždé posilující zážitek. Meditace se pro mne stala jakousi další dimenzí hygieny, takovou vnitřní blahodárnou a očišťující sprchou. Lektor Slávek nás pokaždé přivítal v uvolněné a klidné atmosféře. Má dar pozorně naslouchat a také moc milý humor. Velmi mne posiloval pocit, že jsem ve skupině se Slávkem v bezpečné zóně, kde mne nikdo neposuzuje, kde mohu sdělit vše, co jsem za každý týden s meditací prožívala. Děkuji
Daniela
Danielajaro 2019
Read More
K účasti na kurzu mindfulness jsem se rozhodla ve velmi těžkém životním období. Trpěla jsem častými úzkostmi, pocity strachu, paniky, hlubokého smutku, samoty, ale také neschopností koncentrace, výpadky paměti, roztěkaností. Strach jsem měla zpočátku i z toho, že mi kurz nakonec nepomůže… Jakmile jsem se začala praktikováním (tj. úkoly, které nám byly po každé lekci zadány) seriózně a pravidelně zabývat, začal se můj stav zlepšovat. Už se ráno nebudím s úzkostí, a i během dne je těchto a dalších zmíněných pocitů méně, a pokud se vyskytnou, rychleji se rozplynou než v minulosti. Cítím-li blížící se panický stav, dokáži jej zastavit dřív, než se rozvine. Celkově se cítím klidnější a vyrovnanější. Pozitivní zkušeností bylo pro mě i sdílení se skupinou. Zásadní byla pro mě i role Slávka Keprta, vysvětloval jasně, srozumitelně a zasvěceně, formuloval výstižně a inteligentně, naslouchal s neobyčejnou empatií a trpělivostí. Patří mu můj velký dík. Ve cvičení mindfulness budu rozhodně pokračovat.
Jiří U.
Jiří U.jaro 2019
Read More
Všech osm lekcí kurzu mindfulness v Lávce se Slávkem pro mě bylo objevných, každá lekce přinesla různé možnosti, jak nahlédnout na svou mysl, tělo, emoce, pocity včetně toho, jak si všímat stejného i u ostatních lidí kolem sebe. Za největší přínos kurzu považuji objev nevědomých zautomatizovaných procesů v mé mysli. Ty jsem tak mohl nejen odhalit, pobýt s nimi, ale ve finále mi to dává možnost je ovládat a díky tomu začít dělat v životě věci jinak a mít ho tak více pod kontrolou. Ať už se to týká nevědomého myšlení, reakcí, pocitů, chování nebo vykonávání různých činností. Teď už o tom mohu vědomě rozhodovat. Díky!
Michaela M.
Michaela M.jaro 2019
Read More
Můj postoj ke kurzu by se dal popsat jako „zkusím, co to udělá“. Určitě přestaly návaly horka kombinované s úzkostí v souvislosti s menopauzou, dále přestaly návaly úzkosti při práci s počítačem. Obojí mi velmi zjednoduší život - vzhledem, k tomu, že mě práce s počítačem živí. Kurz bohužel probíhal v pro mě emocionálně obtížném období, což vedlo k tomu, že jsem měla několikrát chuť svoje pocity spíše někam zahodit než jim naslouchat a kurs vzdát. Ze začátku mě zaskočila zkušenost se sdílením pocitů s ostatními účastníky kurzu, ale atmosféra bezpečí, která tam panovala, všechno zjednodušila. U Slávka je úžasné, jak dokáže herecky při výkladu výstižně přehrát jednotlivé vnitřní postavy - vnitřního kritika, našeptávače a všechny ty ostatní, které se v nás objevují. Díky za to.
Petr K.
Petr K.jaro 2019
Read More
Na kurz jsem se hlásil s jasnou představou, co hledám: naučit se „meditační techniky“ na uvolnění a dobití energie. Když jsem se vracíval večer ze zaměstnání domů, pociťoval jsem neklid, podráždění a nespokojenost z toho, co se mi nepodařilo dokončit. Večer jsem pak ani neměl energii dělat to, co mě baví. Díky technikám, které jsem se naučil, se po dni v práci cítím daleko odpočinutější. Nepříjemné situace zvládám s větším nadhledem a s daleko lepšími výsledky. Velkým překvapením kurzu pro mě bylo, jakou sílu má meditace laskavosti: konfliktní schůzka na konci náročného dne? Stačí si v duchu připomenout meditaci laskavosti a schůzka má rázem klidnější a konstruktivnější průběh. Také mi vyhovoval formát kurzu: vysvětlení, praktické vyzkoušení, týden praktikování následovaný sdílením zkušeností účastníků. Po každé lekci přišel email, ve kterém byly zopakovány instrukce k probíraným cvičením. Velmi užitečné! Obzvlášť bych chtěl ocenit Slávkův přístup: dokázal nás motivovat, trpělivě naslouchal a pomáhal nám se zlepšovat. Lekce vedl s lehkostí a humorem.
Jana B.
Jana B.jaro 2019
Read More
MINDFULNESS mě absolutně překvapil a hodně pomohl. Neměla jsem nikdy dobrý pocit ze skupinových kurzů, ale tady jsem si to užívala. Všichni jsme byli na jedné lodi a prožívali téměř stejné nebo podobné objevy a pocity, což hodně pomáhá, když se to řekne nahlas. Budu cvičit dál a ráda bych se vrátila do centra Lávka a chodila na pokračovací kurz. Můj lektor Slávek Keprt je úžasným průvodcem a učitelem, kdy jeho klidný a příjemný hlas mi dodnes zní v uších a v mysli se vracím do místnosti výuky, která byla pocitem bezpečí, tepla a vědění, že jsem tam JÁ se sebou.
Previous
Next

Osmitýdenní kurz Mindfulness
27.9. - 15.11. 2023

Kurz vede Slávek Keprt

Kde: POD KROVY, Francouzská 34, Praha 2

Prostor je „domácký“ a je v podkroví – ve 4. patře bez výtahu. Sedí se na zemi – na koberci a meditačních polštářcích. K dispozici jsou také balanční sedáky, polštářky a deky a nápoje (voda, čaj).

Celkem 8 setkání pravidelně každou středu v podvečer 19-21h

+ je nutná pravidelná samostatná praxe mezi jednotlivými setkáními (cca 30-45minut alespoň 5x týdně)

Počet míst:  6 -10

Cena 4900,-Kč za celý kurz (16h) plus materiály pro domácí praxi.

Případná zameškaná setkání není možné nahradit ani vrátit část kurzovného.

 

Už je kurz vyprodaný? Nenašli jste termín, který by vám vyhovoval?

Nechte mi na sebe kontakt a já se vám ozvu Holubí poštou, jakmile přichystám něco nového.

Novinky můžete sledovat také na podkrovním Facebooku.

 

Přihlášení k odběru Holubí pošty