O MNĚ - Mgr. Jana Kučerová

Kdo jsem a co dělám

Léčím bolavé ženské duše, pomáhám jim najít usmíření a novou sílu do života, vztahu, mateřství. 

Učím laiky i odborníky, jak se postarat o sebe i druhé v těžkých chvílích. 

Věřím na léčivou sílu všímavosti, laskavosti a soucitu se sebou. Věřím, že se vždycky dá začít tady a teď a udělat něco dobrého a smysluplného. 

Jsem psycholožka, psychoterapeutka a lektorka a mé místo je POD KROVY.

Vzdělání a zkušenosti - Jana Kučerová

Nabízím

 • individuální psychologické poradenství – jednorázové konzultace pro utřídění myšlenek a získání nadhledu například při rozhodování, náročné životní situaci, otevření traumatických vzpomínek, psychosomatickém onemocnění, při psychických potížích někoho blízkého a pod.

 • krizovou intervenci včetně stabilizace akutního stresového syndromu metodou ASSYST.

 • psychoterapii

 • terapii traumat EMDR

 • krizové provázení při rozhodování o ukončení těhotenství i na jiných zásadních životních křižovatkách

 • terapeutické provázení v truchlení a zpracování traumatické ztráty: potratu, umělého ukončení těhotenství, úmrtí miminka ve 2. a 3. trimestru či během porodu, úmrtí dítěte i jiného blízkého.

 • terapeutické provázení a podpora při léčbě neplodnosti a v procesu IVF

 • rozvíjení hlubokého sebepoznání, sebedůvěry, duševní pohody a osobního potenciálu

 

 • Pro rozvoj vaší psychické pohody nabízím komorní otevřená relaxační setkání POD KROVY a workshop KPZ pro duši, ve kterém si zmapujete své osobní zdroje a jistoty;

 • V kurzech První psychické pomoci pro laiky 1 a 2, rozšiřuji běžné povědomí o první pomoci o praktické základy psychologie a krizové intervence, nezbytné prevenci závažných psychických stavů a onemocnění;

 • Pro pracovní kolektiv, firmu a pod. (alespoň 8 účastníků) ráda připravím kurz o základech krizové intervence a práci s emocemi, workshop KPZ pro duši či relaxační setkání i podle vašich přání  v POD KROVY nebo ve vašich prostorech.

Mé vzdělání

 • Magisterské studium jednooborové psychologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně – profilace klinická psychologie
 • Pětiletý Komplexní psychoterapeutický výcvik – 590hod (Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii Dialog – akreditace ČLS JEP pro zdravotnictví, akreditace Evropské Asociace pro Psychoterapii a Evropské Asociace pro Gestalt Psychoterapii)
 • Certifikovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnicví (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
 • Certifikovaný kurz Neuropsychologie (Institut klinické psychologie)
 • Práce s tělem v psychoterapii – neverbální techniky – 90hod kurz pod vedením Dr. Jitky Vodňanské a Mgr. Yvonny Lucké.
 • Důvěra ve změnu – práce s traumatem v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy)
 • Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby – Mgr. Hana Vojtová
 • Roční výcvik Traumaterapie (Společnost pro Logoterapii a Existenciální Analýzu)
 • Roční výcvik terapie traumat metodou EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – pod vedením Elisa Farreta (EMDR Europe a Český Institut pro psychotraumatologii a EMDR)
 • Stabilizace akutního stresového syndromu – ASSYST – PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková (Český intstitut pro psychotraumatologii a EMDR a Národní ústav duševního zdraví)
 • Problematika sexuálního zneužívání v dětství a specifické přístupy v práci s jeho oběťmi v dospělosti (Centrum Élektra)
 • Vina a pocity viny (Společnost pro hagioterapii a pastorační medicínu, akreditace MPSV)
 • Spiritualita, náboženskost a psychoterapie (Společnost pro hagioterapii a pastorační medicínu, akreditace MPSV)
 • Soucit k sobě a k druhým v procesu doprovázení – Mgr. Hana Vojtová (Na konci dechu)
 • Půlroční lektorský výcvik Školy pánevního dna – metoda 3×3 Renaty Sahani (Škola pánevního dna, akreditace MŠMT)
 • Mindfulness-based Stress Reduction – MBSR – 8týdenní výcvik – Mgr. Jaroslav Chýle
 • Mindfulness Training – 8týdenní výcvik (Centrum Lávka)
 • Mindfulness v kontextu terapie zaměřené na tělo (Psychosomatická klinika)
 • Mindfulness Follow-up – 8týdenní výcvik (Centrum Lávka)
 • Krizová intervence v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy)
 • Partnerská krize – Mgr. et. Mgr. Pavel Rataj
 • Výcvikový kurz telefonické krizové intervence (Déčko Liberec).
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování – základní I (akreditace MŠMT)
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování I (akreditace MŠMT)
 • Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty (Psychoterapeutická klinika ESET)
Česká asociace pro psychoterapii

Mé profesní zkušenosti

 • Od roku 2015 pracuji ve vlastní psychologické a psychoterapeutické praxi POD KROVY.

 • Spolupracovala jsem s Poradnou pro ženy v tísni (dříve Aqua Vitae), která pomáhá ženám v obtížných životních situacích spojených zejména s nečekaným těhotenstvím. Stále se specializuji na terapii postabortivního syndromu a provázení v truchlení po perinatální ztrátě.

 • 15 let jsem byla lektorkou v kurzech telefonické krizové intervence a kompletní krizové intervence (pro SVSKI Praha a Déčko Liberec).

 • 12 let jsem pracovala v oblasti krizové intervence jako psycholožka, konzultantka e-mailového a chatového poradenství a později též jako interní supervizorka – na Lince důvěry při KC Riaps (dnes Pražská linka důvěry) a na lince Ztracené dítě (dnes Linka pro rodinu a školu).

 • Jako psycholožka jsem se věnovala diagnostice, psychoterapii, krizové intervenci, osobnímu i rodinnému poradenství v Centru Paraple – pracovala jsem s osobami po spinálním poranění („vozíčkáři“).

 • Mnoho klinických zkušeností s vážně psychicky nemocnými jsem získala v Psychiatrické nemocnici Petrohrad, kde jsem pracovala jako psycholožka. Náplní mé práce byla zejména diagnostika, psychoterapie individuální i skupinová, skupinové terapeutické programy pro pacienty (relaxace, psychodrama, kognitivní trénink) a poradenství pro blízké a příbuzné hospitalizovaných pacientů.

 • Diplomovou práci o problematice chronické bolesti jsem vypracovala během 10ti měsíční stáže v Centru pro léčbu a výzkum bolestivých stavů ve fakultní nemocnici Motol v Praze, kde jsem se věnovala diagnostice, krizové intervenci a psychoterapii hospitalizovaných pacientů se závažnými chronickými bolestmi.

Ceník a podmínky

Péče je hrazena přímo, nemám smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Můžete ale využít bonusových příspěvků na péči o duševní zdraví u své ZP.

Naše první setkání je vždy delší konzultace (90min/2700Kč), při dlouhodobé terapeutické spolupráci je cena 1300-1400Kč za běžné sezení (50 min) nebo 2500-2700 za prodloužené sezení (cca 90 min) s EMDR.

Setkání je možné také on-line na Zoom a také po telefonu.

Podrobné informace o cenách služeb a podmínkách spolupráce čtěte, prosím, zde.