O MNĚ - Mgr. Jana Kučerová

Kdo jsem a co dělám

Léčím bolavé ženské duše, pomáhám jim najít usmíření a novou sílu do života, vztahu, mateřství. 

Učím laiky i odborníky, jak se postarat o sebe i druhé v těžkých chvílích. 

Věřím na léčivou sílu všímavosti, laskavosti a soucitu se sebou. Věřím, že se vždycky dá začít tady a teď a udělat něco dobrého a smysluplného. 

Jsem psycholožka, psychoterapeutka a lektorka a mé místo je POD KROVY.

 

Vzdělání a zkušenosti - Jana Kučerová

Nabízím

 • individuální psychologické poradenství, krizovou intervenci, psychoterapii a provázení, rozvoj osobnosti

 • společně s kolegou Boleslavem Keprtem poskytujeme provázení v rozhodování o ukončení těhotenství pro páry

 • podpůrnou terapeutickou skupinu ANONYMNÍ (NE)MATKY

 • pravidelná otevřená relaxační setkání a ucelený kurz relaxací a mindfulness technik Praktická pozitivní psychosomatika

 • připravím workshop či kurz relaxací a mindfulness i na přání – pro alespoň 5 účastníků (rodina, firma a pod.) v POD KROVY nebo ve vašich prostorech.

 • v kurzech První psychické pomoci pro laiky1 a 2, rozšiřuji běžné povědomí o první pomoci o praktické základy psychologie a krizové intervence, nezbytné prevenci závažných psychických stavů a onemocnění. 

 • vedu workshop KPZ pro duši, ve kterém si zmapujete své osobní zdroje a jistoty

 • pro pracovní kolektiv, firmu a pod. (alespoň 8 účastníků) ráda připravím kurz První psychické pomoci či workshop KPZ pro duši podle vašich potřeb v POD KROVY nebo ve vašich prostorech.

Mé vzdělání

 • Magisterské studium jednooborové psychologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně – profilace klinická psychologie
 • Pětiletý Komplexní psychoterapeutický výcvik – 590hod (Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii Dialog)
 • Certifikovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnicví (FFUK)
 • Certifikovaný kurz Neuropsychologie (Institut klinické psychologie)
 • Práce s tělem v psychoterapii – neverbální techniky – 90hod kurz (Dr. Jitka Vodňanská a Mgr. Yvonna Lucká)
 • Důvěra ve změnu – práce s traumatem v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy)
 • Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby (Mgr. Hana Vojtová)
 • Roční výcvik Traumaterapie (SLEA)
 • Problematika sexuálního zneužívání v dětství a specifické přístupy v práci s jeho oběťmi v dospělosti (Centrum Élektra)
 • Mindfulness-based Stress Reduction – MBSR – 8týdenní výcvik (Mgr. Jaroslav Chýle)
 • Mindfulness Training – 8týdenní výcvik (Centrum Lávka)
 • Mindfulness v kontextu terapie zaměřené na tělo (Psychosomatická klinika)
 • Mindfulness Follow-up – 8týdenní výcvik (Centrum Lávka)
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování – základní I (akreditace MŠMT)
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování I (akreditace MŠMT)
 • Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty (Psychoterapeutická klinika ESET)
 • Krizová intervence v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy)
 • Výcvikový kurz telefonické krizové intervence (Déčko Liberec)

 

Česká asociace pro psychoterapii

Mé profesní zkušenosti

 • Od roku 2015 pracuji ve vlastní psychologické a psychoterapeutické praxi POD KROVY

 • Spolupracuji s Poradnou pro ženy v tísni (dříve Aqua Vitae), která pomáhá ženám v obtížných životních situacích spojených zejména s nečekaným těhotenstvím. Specializuji se také na terapii postabortivního syndromu a provázení v truchlení po perinatální ztrátě.

 • Od roku 2006  jsem lektorkou v kurzech telefonické krizové intervence a kompletní krizové intervence (pro SVSKI Praha a Déčko Liberec).

 • 12 let jsem pracovala v oblasti krizové intervence jako psycholožka, konzultantka e-mailového a chatového poradenství a později též jako interní supervizorka – na Lince důvěry při KC Riaps (dnes Pražská linka důvěry) a na lince Ztracené dítě (dnes Linka pro rodinu a školu).

 • Jako psycholožka jsem se věnovala diagnostice, psychoterapii, krizové intervenci, osobnímu i rodinnému poradenství v Centru Paraple – pracovala jsem s osobami po spinálním poranění (“vozíčkáři”).

 • Mnoho klinických zkušeností s vážně psychicky nemocnými jsem získala v Psychiatrické léčebně Petrohrad, kde jsem pracovala jako psycholožka. Náplní mé práce byla zejména diagnostika, psychoterapie individuální i skupinová, skupinové terapeutické programy pro pacienty (relaxace, psychodrama, kognitivní trénink) a poradenství pro blízké a příbuzné hospitalizovaných pacientů.

 • Diplomovou práci o problematice chronické bolesti jsem vypracovala během 10ti měsíční stáže v Centru pro léčbu a výzkum bolestivých stavů ve fakultní nemocnici Motol v Praze, kde jsem se věnovala diagnostice, krizové intervenci a psychoterapii hospitalizovaných pacientů se závažnými chronickými bolestmi.

Ceník a podmínky

Péče je hrazena přímo, nemám smlouvu se ZP.

Základní cena individuálního setkání (poradenství, krizová intervence, psychoterapie) je 900 Kč za 50min.

Přijímám nové klienty, volné termíny pro konzultace mohu nabídnout dle Vašich možností již v následujícím týdnu.

Setkání je možné také on-line prostřednictvím Skype. Pro mé klienty nabízím také možnost telefonické konzultace.

Podrobné informace o cenách služeb a podmínkách spolupráce čtěte, prosím, zde.