Mé vzdělání

 • Magisterské studium jednooborové psychologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně – profilace klinická psychologie

 • Pětiletý Komplexní psychoterapeutický výcvik – 590hod (Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii Dialog)

 • Certifikovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnicví (FFUK)

 • Certifikovaný kurz Neuropsychologie (Institut klinické psychologie)

 • Práce s tělem v psychoterapii – neverbální techniky – 90hod kurz (Dr. Jitka Vodňanská a Mgr. Yvonna Lucká)

 • Důvěra ve změnu – práce s traumatem v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy)

 • Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby (Mgr. Hana Vojtová)

 • Roční výcvik Traumaterapie (SLEA)

 • Problematika sexuálního zneužívání v dětství a specifické přístupy v práci s jeho oběťmi v dospělosti (Centrum Élektra)

 • Mindfulness-based Stress Reduction – MBSR – 8týdenní výcvik (Mgr. Jaroslav Chýle)

 • Mindfulness Training – 8týdenní výcvik (Centrum Lávka)

 • Mindfulness v kontextu terapie zaměřené na tělo (Psychosomatická klinika)

 • Mindfulness Follow-up – 8týdenní výcvik (Centrum Lávka)

 • Feuersteinovo instrumentální obohacování – základní I (akreditace MŠMT)

 • Feuersteinovo instrumentální obohacování I (akreditace MŠMT)

 • Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty (Psychoterapeutická klinika ESET)

 • Krizová intervence v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy)

 • Výcvikový kurz telefonické krizové intervence (Déčko Liberec)

 • jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii

 • svou práci pravidelně superviduji (PhDr. Jaromír Chrášťanský) a dále se profesně vzdělávám

Mé profesní zkušenosti

 • Od roku 2015 pracuji ve vlastní psychologické a psychoterapeutické praxi POD KROVY

 • Spolupracuji s Poradnou pro ženy v tísni (dříve Aqua Vitae), která pomáhá ženám v obtížných životních situacích spojených zejména s nečekaným těhotenstvím. Specializuji se také na terapii postabortivního syndromu a provázení v truchlení po perinatální ztrátě.

 • Od roku 2006  jsem lektorkou v kurzech telefonické krizové intervence a kompletní krizové intervence (pro SVSKI Praha a Déčko Liberec).

 • 12 let jsem pracovala v oblasti krizové intervence jako psycholožka, konzultantka e-mailového a chatového poradenství a později též jako interní supervizorka – na Lince důvěry při KC Riaps (dnes Pražská linka důvěry) a na lince Ztracené dítě (dnes Linka pro rodinu a školu).

 • Jako psycholožka jsem se věnovala diagnostice, psychoterapii, krizové intervenci, osobnímu i rodinnému poradenství v Centru Paraple – pracovala jsem s osobami po spinálním poranění (“vozíčkáři”).

 • Mnoho klinických zkušeností s vážně psychicky nemocnými jsem získala v Psychiatrické léčebně Petrohrad, kde jsem pracovala jako psycholožka. Náplní mé práce byla zejména diagnostika, psychoterapie individuální i skupinová, skupinové terapeutické programy pro pacienty (relaxace, psychodrama, kognitivní trénink) a poradenství pro blízké a příbuzné hospitalizovaných pacientů.

 • Diplomovou práci o problematice chronické bolesti jsem vypracovala během 10ti měsíční stáže v Centru pro léčbu a výzkum bolestivých stavů ve fakultní nemocnici Motol v Praze, kde jsem se věnovala diagnostice, krizové intervenci a psychoterapii hospitalizovaných pacientů se závažnými chronickými bolestmi.

 • individuální psychologické poradenství, krizovou intervenci, psychoterapii a provázení, rozvoj osobnosti

 • společně s kolegou Boleslavem Keprtem nabízíme provázení v rozhodování o ukončení těhotenství pro páry

 • vedu podpůrnou terapeutickou skupinu ANONYMNÍ (NE)MATKY

 • pravidelná relaxační setkání, kurz Praktická pozitivní psychosomatika

 • připravím workshop či kurz relaxací a mindfulness i na přání – pro alespoň 5 účastníků (rodina, firma a pod.) v POD KROVY nebo ve vašich prostorech.

 • kurz První psychické pomoci pro laiky, workshop KPZ pro duši

 • pro pracovní kolektiv, firmu a pod. (alespoň 8 účastníků) ráda připravím kurz První psychické pomoci pro laiky podle vašich potřeb v POD KROVY nebo ve vašich prostorech.

Ceník a podmínky

Péče je hrazena přímo, nemám smlouvu se ZP.

Základní cena individuálního setkání (poradenství, krizová intervence, psychoterapie) je 800 Kč za 50min.

Přijímám nové klienty, volné termíny pro konzultace mohu nabídnout dle Vašich možností již v následujícím týdnu.

Pro mé klienty v dlouhodobé psychoterapii nabízím také setkání prostřednictvím skype a možnost telefonické konzultace.

Podrobné informace o cenách služeb a podmínkách spolupráce čtěte, prosím, zde.