O MNĚ - Mgr. Jana Kučerová

Kdo jsem a co dělám

Léčím bolavé ženské duše, pomáhám jim najít usmíření a novou sílu do života, vztahu, mateřství. 

Učím laiky i odborníky, jak se postarat o sebe i druhé v těžkých chvílích. 

Věřím na léčivou sílu všímavosti, laskavosti a soucitu se sebou. Věřím, že se vždycky dá začít tady a teď a udělat něco dobrého a smysluplného. 

Jsem psycholožka, psychoterapeutka a lektorka a mé místo je POD KROVY.

Vzdělání a zkušenosti - Jana Kučerová

Nabízím

 • individuální psychologické poradenství, krizovou intervenci, psychoterapii a provázení, rozvoj osobnosti;

 • provázení v rozhodování o ukončení těhotenství pro páry společně s kolegou Boleslavem Keprtem;

 • podpůrnou terapeutickou skupinu ANONYMNÍ (NE)MATKY;

 • pravidelná otevřená relaxační setkání a ucelený kurz relaxací a mindfulness technik Praktická pozitivní psychosomatika.

 • Připravím workshop či kurz relaxací a mindfulness i na přání – pro alespoň 5 účastníků (rodina, firma a pod.) v POD KROVY nebo ve vašich prostorech.

 • V kurzech První psychické pomoci pro laiky 1 a 2, rozšiřuji běžné povědomí o první pomoci o praktické základy psychologie a krizové intervence, nezbytné prevenci závažných psychických stavů a onemocnění;

 • vedu workshop KPZ pro duši, ve kterém si zmapujete své osobní zdroje a jistoty;

 • pro pracovní kolektiv, firmu a pod. (alespoň 8 účastníků) ráda připravím kurz První psychické pomoci či workshop KPZ pro duši podle vašich potřeb v POD KROVY nebo ve vašich prostorech.

Mé vzdělání

 • Magisterské studium jednooborové psychologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně – profilace klinická psychologie
 • Pětiletý Komplexní psychoterapeutický výcvik – 590hod (Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii Dialog – akreditace ČLS JEP pro zdravotnictví, akreditace EAP a EAGT)
 • Certifikovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnicví (FFUK)
 • Certifikovaný kurz Neuropsychologie (Institut klinické psychologie)
 • Práce s tělem v psychoterapii – neverbální techniky – 90hod kurz (Dr. Jitka Vodňanská a Mgr. Yvonna Lucká)
 • Důvěra ve změnu – práce s traumatem v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy)
 • Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby (Mgr. Hana Vojtová)
 • Roční výcvik Traumaterapie (SLEA)
 • Problematika sexuálního zneužívání v dětství a specifické přístupy v práci s jeho oběťmi v dospělosti (Centrum Élektra)
 • Vina a pocity viny (Společnost pro hagioterapii a pastorační medicínu, akreditace MPSV)
 • Spiritualita, náboženskost a psychoterapie (Společnost pro hagioterapii a pastorační medicínu, akreditace MPSV)
 • Soucit k sobě a k druhým v procesu doprovázení (Mgr. Hana Vojtová, Na konci dechu)
 • Půlroční výcvik Školy pánevního dna – metoda 3×3 (ŠPD – Renata Sahani, akreditace MŠMT)
 • Mindfulness-based Stress Reduction – MBSR – 8týdenní výcvik (Mgr. Jaroslav Chýle)
 • Mindfulness Training – 8týdenní výcvik (Centrum Lávka)
 • Mindfulness v kontextu terapie zaměřené na tělo (Psychosomatická klinika)
 • Mindfulness Follow-up – 8týdenní výcvik (Centrum Lávka)
 • Krizová intervence v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy)
 • Partnerská krize (Mgr. et. Mgr. Pavel Rataj)
 • Výcvikový kurz telefonické krizové intervence (Déčko Liberec).
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování – základní I (akreditace MŠMT)
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování I (akreditace MŠMT)
 • Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty (Psychoterapeutická klinika ESET)
Česká asociace pro psychoterapii

Mé profesní zkušenosti

 • Od roku 2015 pracuji ve vlastní psychologické a psychoterapeutické praxi POD KROVY.

 • Spolupracovala jsem s Poradnou pro ženy v tísni (dříve Aqua Vitae), která pomáhá ženám v obtížných životních situacích spojených zejména s nečekaným těhotenstvím. Stále se specializuji na terapii postabortivního syndromu a provázení v truchlení po perinatální ztrátě.

 • 15 let jsem byla lektorkou v kurzech telefonické krizové intervence a kompletní krizové intervence (pro SVSKI Praha a Déčko Liberec).

 • 12 let jsem pracovala v oblasti krizové intervence jako psycholožka, konzultantka e-mailového a chatového poradenství a později též jako interní supervizorka – na Lince důvěry při KC Riaps (dnes Pražská linka důvěry) a na lince Ztracené dítě (dnes Linka pro rodinu a školu).

 • Jako psycholožka jsem se věnovala diagnostice, psychoterapii, krizové intervenci, osobnímu i rodinnému poradenství v Centru Paraple – pracovala jsem s osobami po spinálním poranění („vozíčkáři“).

 • Mnoho klinických zkušeností s vážně psychicky nemocnými jsem získala v Psychiatrické léčebně Petrohrad, kde jsem pracovala jako psycholožka. Náplní mé práce byla zejména diagnostika, psychoterapie individuální i skupinová, skupinové terapeutické programy pro pacienty (relaxace, psychodrama, kognitivní trénink) a poradenství pro blízké a příbuzné hospitalizovaných pacientů.

 • Diplomovou práci o problematice chronické bolesti jsem vypracovala během 10ti měsíční stáže v Centru pro léčbu a výzkum bolestivých stavů ve fakultní nemocnici Motol v Praze, kde jsem se věnovala diagnostice, krizové intervenci a psychoterapii hospitalizovaných pacientů se závažnými chronickými bolestmi.

Ceník a podmínky

Péče je hrazena přímo, nemám smlouvu se ZP.

Jsem plátce DPH, uvedené ceny jsou konečné (včetně 21%DPH).

Naše první setkání je vždy delší konzultace (90min/2500Kč), při dlouhodobé terapeutické spolupráci je cena 1200-1400Kč za sezení (50min).

Setkání je možné také on-line prostřednictvím Skype nebo Zoom a také po telefonu.

Podrobné informace o cenách služeb a podmínkách spolupráce čtěte, prosím, zde.

error: Content is protected !!