OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro kurzy, semináře a workshopy

Tyto obchodní podmínky platí pro uzavření obchodní smlouvy (objednávky, přihlášky na kurz) mezi prodávajícím (organizátorem kurzu) a kupujícím:

PRODÁVAJÍCÍM je POD KROVY, s.r.o.

zapsána v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 366458, se sídlem Francouzská 366/34, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká Republika; IČ: 17118093 (neplátce DPH).

Kontaktní telefon: 602966819, adresa pro doručování elektronické pošty: jana.kucerova@podkrovy.cz.

KUPUJÍCÍ je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.podkrovy.cz uzavře se společností POD KROVY s.r.o. jako Prodávajícím Kupní smlouvu – tedy přihlásí se na vybraný kurz.

Objednávky a přihlášky

Přihlášky k účasti na vzdělávací akci přijímáme pouze prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře na webu www.podkrovy.cz.

Všechny podané přihlášky jsou závaznými objednávkami. 

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami a se zpracováním vašich osobních údajů (GDPR –více zde).

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity akce.

Postup přihlášení, potvrzení, faktura

Na vybranou akci se přihlásíte prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře. Nezbytné údaje jsou: jméno a příjmení, e-mail a telefon.

Faktuační údaje“ jsou údaje, které budou uvedeny na vaší faktuře (daňovém dokladu). Pokud nepotřebujete daňový doklad (do účetnictví OSVČ, firmy či pro zaměstnavatele), více údajů není nutné uvádět. Tyto údaje slouží pouze k vystavení daňového dokladu.

Faktura (daňový doklad) vám přijde e-mailem po zaplacení (spárování platby na našem účtu).  Pokud vám do 3 dnů od zadání platby nepřijde tento potvrzovací e-mail, zkontrolujte, prosím, složku „newsletters“ nebo „hromadné“ ve vaší e-mailové schránce – někdy se zatoulá tam. Pokud ho ani tam nenajdete, zřejmě došlo k nějaké chybě. Ozvěte se, prosím, na e-mail jana.kucerova@podkrovy.cz, 

Několik dnů před konáním akce obdržíte e-mailem pozvánku na kurz. 

Cena a platba

Případné slevové a bonusové akce jsou popsány přímo u každého kurzu, cena uvedená v objednávkovém formuláři je konečná.

V přihlašovacím formuláři vyberete způsob platby a kliknutím na tlačítko „odeslat přihlášku“ svou objednávku potvrdíte. Následně  budete přesměrováni na stránku s údaji k platbě. Zde je k dispozici ke stažení potvrzení o objednávce. 

Kurzy lze platit pouze předem a bezhotovostně běžným převodem z účtu. Po odeslání objednávky přesměrování na stránku s platebními údaji a QR kódem. Platbu podle těchto údajů zadejte ve své bance co nejdříve a věnujte zvýšenou pozornost všem identifikačním údajům (jinak se platba nemusí správně spárovat). Objednávka je splatná do 3 dnů. Informace o objednávce a pokyny k platbě vám také budou odeslány automaticky e-mailem. 

Vaše přihláška je platná a místo v kurzu rezervováno až po přijetí platby. 

Podmínky zrušení přihlášky

  • Veškeré změny objednávek a případné odhlášení přijímáme pouze písemně na e-mailové adrese jana.kucerova@podkrovy.cz

Zrušení přihlášky (z jakéhokoli důvodu) je možné podat nejpozději 5. pracovní den před zahájením akce (tedy např. pokud seminář začíná v pondělí, je nutné se písemně odhlásit nejpozději v pondělí předešlého týdne).

  • Bude-li účast z vaší strany zrušena nejpozději 5. pracovní den nebo dříve před zahájením akce, vrátíme vám celou zaplacenou částku (zpět na účet, ze kterého byla Vaše platba poukázána) a k vaší faktuře vystavíme dobropis. P dohodě je také možné vámi zaplacené kurzovné použít na úhradu jiné akce.
  • Pokud zrušíte svou účast 4. pracovní den a v termínu kratším před zahájením semináře – zaplacené kurzovné nevracíme, ani ho není možné převést na jiný termín nebo akci, ale můžete za sebe poslat náhradníka.

Vyhrazujeme si právo na změnu v organizaci kurzu (data, času a místa konání, případně obsahu apod.) a zároveň si vyhrazujeme právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny se dozvíte včas e-mailem nebo telefonicky (SMS). Prosíme vás o uvedení vašeho aktuálního e-mailového a telefonického spojení v přihlášce. 

  • V případě vládních nařízení zakazujících osobní setkání a konání živých kurzů může být přihlášeným účastníkům nabídnuta on-line varianta. Při takovéto změně máte právo zrušit svou účast na akci; a pokud tato změna nastane v termínu kratším než 5 dnů před konáním, vrátíme vám celou zaplacenou částku stejným způsobem, jako v případě včasného zrušení přihlášky (viz výše).
  • Jestliže bude akce zrušena ze strany Prodejce, vrátíme vám zaplacené kurzovné v plné výši bez zbytečného odkladu – stejným způsobem jako v případě včasného odhlášení (viz výše).

Vyřizování stížností a řešení sporů

Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti POD KROVY s.r.o. nějakou stížnost, kontaktujte nás, prosím, na elektronické adrese info@podkrovy.cz.

POD KROVY s.r.o. podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. 

Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. 

I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

Závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.


Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2024