OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro kurzy, semináře a workshopy

Tyto obchodní podmínky platí pro uzavření obchodní smlouvy (objednávky, přihlášky na kurz) mezi prodávajícím (organizátorem kurzu) a kupujícím:

PRODÁVAJÍCÍM je Mgr. Jana Kučerová

Zapsaná v živnostenském rejstříku se sídlem Francouzská 366/34, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká Republika; IČ: 71529462.

Kontaktní telefon: 602966819, adresa pro doručování elektronické pošty: jana.kucerova@podkrovy.cz.

KUPUJÍCÍ je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.podkrovy.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu – tedy přihlásí se na vybraný kurz nebo si rezervuje termín sezení.

Objednávky a přihlášky

Přihlášky k účasti na vzdělávací akci přijímám pouze prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře na webu www.podkrovy.cz

Všechny podané přihlášky jsou závaznými objednávkami. 

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami a se zpracováním vašich osobních údajů (GDPR –více zde).

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity akce.

Postup přihlášení, potvrzení, faktura

Na vybranou akci se přihlásíte prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře. Nezbytné údaje jsou: jméno a příjmení, e-mail a telefon.

Faktuační údaje” jsou údaje, které budou uvedeny na vaší faktuře (daňovém dokladu). Pokud nepotřebujete daňový doklad (do účetnictví OSVČ, firmy či pro zaměstnavatele), více údajů není nutné uvádět. Tyto údaje slouží pouze k vystavení potvrzení o platbě / daňového dokladu.

Faktura (daňový doklad) vám přijde e-mailem po zaplacení (spárování platby na mém účtu).  Pokud vám do 3 dnů od zadání platby nepřijde tento potvrzovací e-mail, zkontrolujte, prosím, složku “newsletters” nebo “hromadné” ve vaší e-mailové schránce – někdy se zatoulá tam. Pokud ho ani tam nenajdete, zřejmě došlo k nějaké chybě. Ozvěte se, prosím, na e-mail jana.kucerova@podkrovy.cz, 

Několik dnů před konáním akce obdržíte e-mailem pozvánku na kurz. 

Cena a platba

Případné slevové a bonusové akce jsou popsány přímo u každého kurzu, cena uvedená v objednávkovém formuláři je konečná (nejsem plátce DPH). 

V přihlašovacím formuláři vyberete způsob platby a kliknutím na tlačítko “odeslat přihlášku” svou objednávku potvrdíte. Následně  budete přesměrováni na stránku s údaji k platbě. Zde je k dispozici ke stažení potvrzení o objednávce. Kurzy lze platit pouze předem a bezhotovostně: na výběr máte okamžitou on-line platbu kartou nebo zrychleným bankovním převodem, nebo platbu běžným převodem z účtu. Informace o objednávce a pokyny k platbě vám také budou odeslány automaticky e-mailem. 

 

Vaše přihláška je platná a místo v kurzu rezervováno až po přijetí platby. Kurzy v POD KROVY mají velmi malou kapacitu, proto po 5 dnech jsou nezaplacené přihlášky automaticky stornovány. 

 

Postup platby

Okamžité on-line platby kartou nebo zrychleným bankovním převodem (tzv. bankovními tlačítky) probíhají prostřednictvím platební brány 

Poskytovatel služby, Společnost GoPay, je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny protokolem SSL/TLS.

Při výběru této varianty platby budete po odeslání přihlášky přesměrováni přímo na stránku s platební bránou. Všechny zde zadané údaje jsou chráněny provozovatelem platební brány a prodávajícímu nejsou přístupné. 

a.) Platba kartou: Do rozhraní platební brány GoPay zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

b.) Platba bankovním převodem: Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána GoPay vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 
Po dokončení on-line platby budete přesměrováni zpět na naše stránky. Platba bude na našem okamžitě spárována, obratem obdržíte e-mailem její potvrzení a daňový doklad-fakturu s označením “již zaplaceno”. A místo na vybraném kurzu je vaše.

c.) Platba běžným bankovním převodem: při výběru této varianty budete po odeslání objednávky přesměrování na stránku s platebními údaji a QRkódem. Platbu podle těchto údajů zadejte ve své bance, prosím, co nejdříve a věnujte zvýšenou pozornost všem identifikačním údajům (jinak se platba nemusí správně spárovat). Objednávka je splatná do 5ti dnů.

Podmínky zrušení přihlášky

  • Veškeré změny objednávek a případné odhlášení přijímám pouze písemně na e-mailové adrese jana.kucerova@podkrovy.cz

Zrušení přihlášky (z jakéhokoli důvodu) je možné podat nejpozději 5. pracovní den před zahájením akce (tedy např. pokud seminář začíná v pondělí, je nutné se písemně odhlásit nejpozději v pondělí předešlého týdne).

  • Bude-li účast z vaší strany zrušena nejpozději 5. pracovní den nebo dříve před zahájením akce, vrátím vám celou zaplacenou částku. (V případě, že jste platili běžným platebním převodem, zasílám platbu zpět na stejný účet. V případě platby prostřednictvím platební brány vás požádám o číslo účtu, na které má být částka vrácena.) a k vaší faktuře vystavím dobropis. Mohu rovněž po dohodě s vámi zaplacené kurzovné použít na úhradu jiné akce.
  • Pokud zrušíte svou účast 4. pracovní den a v termínu kratším před zahájením semináře – zaplacené kurzovné nevracím, ani ho není možné převést na jiný termín, ale můžete za sebe poslat náhradníka.

Vyhrazuji si právo na změnu v organizaci kurzu (data, času a místa konání, případně obsahu apod.) a zároveň si vyhrazuji právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny se dozvíte včas e-mailem nebo telefonicky (SMS). Prosím vás o uvedení vašeho aktuálního e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. 

  • V případě vládních nařízení zakazujících osobní setkání a konání živých kurzů může být přihlášeným účastníkům nabídnuta on-line varianta. Při takovéto změně máte právo zrušit svou účast na akci; a pokud tato změna nastane v termínu kratším než 5 dnů před konáním, vrátím vám celou zaplacenou částku stejným způsobem, jako v případě včasného zrušení přihlášky (viz výše).
  • Jestliže bude akce zrušena z mé strany, vrátím vám zaplacené kurzovné v plné výši bez zbytečného odkladu – stejným způsobem jako v případě včasného odhlášení (viz výše).

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Během polední pauzy si účastníci zajišťují oběd sami mimo prostor POD KROVY. 

V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. 

Vyřizování stížností a řešení sporů

Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na elektronické adrese jana.kucerova@podkrovy.cz.

Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. 

Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. 

I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

Závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.11.2020