OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro kurzy, semináře a workshopy

Tyto obchodní podmínky platí pro uzavření obchodní smlouvy (objednávky, přihlášky na kurz) mezi prodávajícím (organizátorem kurzu) a kupujícím:

PRODÁVAJÍCÍM je Mgr. Jana Kučerová

Zapsaná v živnostenském rejstříku se sídlem Budečská 956/11, 120 00, Praha 2 – Vinohrady; a IČ: 71529462;

s místem podnikání: Francouzská 34, Praha 2 a kontaktním telefonem: 602966819.

Adresa pro doručování elektronické pošty: jana.kucerova@podkrovy.cz

KUPUJÍCÍ je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.podkrovy.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu – tedy přihlásí se na vybraný kurz.

Objednávky a přihlášky

Přihlášky k účasti na vzdělávací akci přijímám pouze prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře na webu www.podkrovy.cz

Všechny podané přihlášky jsou závaznými objednávkami. 

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami a se zpracováním vašich osobních údajů (více zde)

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity akce.

Postup přihlášení, potvrzení, faktura

Na vybranou akci se přihlásíte prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře. Nezbytné údaje jsou: jméno a příjmení, e-mail a telefon.

Faktuační údaje” jsou údaje, které budou uvedeny na vaší faktuře (daňovém dokladu). Pokud nepotřebujete daňový doklad (do účetnictví OSVČ, firmy či pro zaměstnavatele), více údajů není nutné uvádět. Tyto údaje slouží pouze k vystavení potvrzení o platbě / daňového dokladu.

Faktura (daňový doklad) vám přijde e-mailem po zaplacení (spárování platby na mém účtu).  Pokud vám do 3 dnů od zadání platby nepřijde tento potvrzovací e-mail, zkontrolujte, prosím, složku “newsletters” nebo “hromadné” ve vaší e-mailové schránce – někdy se zatoulá tam. Pokud ho ani tam nenajdete, zřejmě došlo k nějaké chybě. Ozvěte se, prosím, na e-mail jana.kucerova@podkrovy.cz, 

Několik dnů před konáním akce se vám ozvu s připomenutím a pozvánkou

Cena a platba

Případné slevové a bonusové akce jsou popsány přímo u každého kurzu, cena uvedená v objednávkovém formuláři je konečná (nejsem plátce DPH). 

Kliknutím na tlačítko “odeslat přihlášku” potvrzujete svou objednávku  a budete přesměrováni na stránku s údaji k platbě. Zde je k dispozici ke stažení potvrzení o objednávce. Informace o objednávce a pokyny k platbě vám také budou odeslány automaticky e-mailem.

Platba za kurz probíhá pouze bezhotovostně:

a) on-line platební kartou nebo zrychleným bankovním převodem prostřednictvím platební brány ComGate. Při výběru této varianty platby budete po odeslání přihlášky přesměrováni přímo na stránku s platební bránou. Veškeré zde zadané údaje jsou chráněny provozovatelem platební brány a prodávajícímu nejsou přístupné. Potvrzení o správně proběhlé platbě dostanete e-mailem.

b) běžným bankovním převodem. Při výběru této varianty najdete platební údaje na stránce s platbou po odeslání objednávky. Objednávka je splatná do 5ti dnů. Platbu odešlete, prosím, obratem a věnujte zvýšenou pozornost všem identifikačním údajům (jinak se platba nemusí správně spárovat).  

c) ve výjimečných případech (přilášení na poslední chvíli) lze po domluvě zaplatit na místě v den konání kurzu platební kartou (prostřednictvím platebního terminálu).

Vaše přihláška je platná a místo v kurzu rezervováno až po přijetí platby. Kurzy v POD KROVY mají velmi malou kapacitu, proto po 5 dnech jsou nezaplacené přihlášky automaticky stornovány.

Podmínky zrušení přihlášky

Veškeré změny objednávek a případné odhlášení přijímám pouze písemně na e-mailové adrese jana.kucerova@podkrovy.cz

Zrušení přihlášky (z jakéhokoli důvodu ) je možné podat nejpozději 5. pracovní den před zahájením akce (tedy např. pokud seminář začíná v pondělí, je nutné jej stornovat nejpozději v pondělí předešlého týdne).

  • Bude-li účast z vaší strany zrušena nejpozději 5. pracovní den nebo dříve před zahájením akce, vrátím vám celou zaplacenou částku zpět na účet formou storna faktury. Mohu rovněž po dohodě s vámi uhrazené prostředky použít na úhradu jiné akce.
  • Pokud zrušíte svou účast 4. pracovní den a v termínu kratším před zahájením semináře, storno již z provozních důvodů nemohu akceptovat – zaplacené kurzovné nevracím, ani ho není možné převést na jiný termín, ale můžete za sebe poslat náhradníka.

Vyhrazuji si právo na změnu v organizaci kurzu (data, času a místa konání, případně obsahu apod.) a zároveň si vyhrazuji právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny se dozvíte včas e-mailem nebo telefonicky (SMS). Prosím vás o uvedení vašeho aktuálního e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. 

  • Jestliže bude akce zrušena z mé strany, vrátím vám zaplacené kurzovné v plné výši bez zbytečného odkladu zpětným převodem na váš účet nebo na kartu – dle metody, jakou jste zaslali platbu nebo podle domluvy.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Během polední pauzy si účastníci zajišťují oběd sami mimo prostor POD KROVY. 

V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. 

Vyřizování stížností a řešení sporů

Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na elektronické adrese jana.kucerova@podkrovy.cz.

Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

Závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2020