POSTABORTIVNÍ SYNDROM

... když to s těhotenstvím nedopadne dobře...

PSYCHOTERAPIE

Pomoc při rozhodování, krizová intervence, psychoterapie traumat a postabortivního syndromu, provázení v truchlení,

SKUPINY

On-line terapeutické skupiny a podpůrné kruhy:
SOFIE
ANONYMNÍ (NE)MATKY

PRO ODBORNÍKY

Informace, kurzy a webináře pro odborníky pracující se ženami po potratu, interrupci či perinatální ztrátě.

POSTABORTIVNÍ SYNDROM

– někdy též post-abortivní syndrom, zkratkou PAS;

– případně post-interrupční syndrom specificky po umělém ukončení těhotenství;

je souhrnný název pro psychické, psychosomatické, vztahové a další obtíže po prodělaném potratu (umělém i spontánním), úmrtí miminka v pozdějších fázích těhotenství a během porodu či brzy po něm. Nejedná se o oficiální diagnózu a výzkumy se velmi liší v odhadech, kolik žen po potratu (či pouze po interrupci) psychickými a dalšími obtíži trpí. 

Navíc mohou být symptomy nespecifické, mohou mít různou závažnost a nemusí se objevit bezprostředně po potratu.

 

Potrat znamená hlubokou osobní ztrátu

Nezáleží, jak bylo miminko velké, zda bylo či nebylo chtěné, plánované a v pořádku…  

Jde nejen o ztrátu dítěte, ale také ztrátu budoucnosti, jak jsme si ji plánovali. Ztrátu naděje, víry v dobrý, bezpečný a smysluplný svět, důvěry v partnera, v lékaře, v sebe… 

Někdy jde poměrně dobře a přirozeně tuto ztrátu přijmout, oplakat, smířit se s ní a jít životem dál. Někdy se to ale nedaří a žena (nezřídka i muž nebo jiní blízcí lidé) zůstává v zajetí smutku, hněvu, výčitek a viny, zklamání a nepochopení

V některých případech může být toto negativní prožívání tak silné, že téměř nelze zvládat běžné věci: jíst, spát, chodit do práce a starat o domácnost či rodinu. Objevují se zlé sny, úzkosti, konflikty s partnerem, obtíže v intimitě, velké vyčerpání, somatické problémy… Bolí každé setkání s těhotnou ženou, miminkem, tématem těhotenství v rozhovoru. Může přijít silná (iracionální) touha otěhotnět ihned znovu, téměř za jakoukoli cenu – mnohdy ruku v ruce s obrovským strachem, že se bude traumatizující zážitek opakovat. 

Je důležité mít o tom s kým mluvit – bez strachu z nezájmu, nepochopení, odsouzení.

Články v blogu

V MÉDIÍCH

V sobě - podcast Psychologie.cz

Rozhodnutí o ukončení těhotenství ženy obvykle dělají pod tlakem. Čas je omezený, zkušenosti chybí. V konfliktu stojí proti sobě racionální úvahy a emoce…

Rozhovor s Emmou Smetanou v DVTV

Psychologické odpovědi na politické téma zákazu potratů v USA. Hlavně o tom, že nic není tak černobílé a předem jasné, jak se na první pohled může zdát. 

Společně s Nesoudíme. Pomáháme. – organizací, která pomáhá těhotným ženám (A když je třeba, i těm po potratu.)

Pár slov o tom, že není snadné ani jít na potrat, ani si dítě za nepříznivých okolností nechat. Ale vždy je možné hledat pomoc.

Hledáte pomoc?

Psychoterapie postabortivního syndromu

 • Rozumím prožívání ženy během krize rozhodování i během traumatického zážitku potratu (spontánního i umělého) a úmrtí miminka během těhotenství.
 • Budu vaším průvodcem a oporou v procesu truchlením po perinatální ztrátě. 
 • Pomohu vám zpracovat pocity hněvu, bezmoci i zoufalství, 
 • pomohu vám odpustit a vyrovnat se s tím co se stalo, 
 • překonat psychické i psycho-somatické obtíže (deprese, úzkosti, onemocnění…)
 • a najít novou cestu sama k sobě i životu.

Provázení v procesu rozhodování

 • Rozhodování o ne/ukončení těhotenství je mimořádně stresující a může spustit závažnou osobní i vztahovou krizi. Zároveň je nutné rozhodnout se během pár dnů či nanejvýš týdnů. Budu Vám v tomto náročném období oporou a pomohu Vám najít vaše osobní nejlepší možné rozhodnutí. Objednejte se na jednorázovou konzultaci (krizovou intervenci)
 • S kolegou Mgr. Boleslavem Keprtem PhD. nabízíme také párovou konzultaci se dvěma terapeuty pro muže a ženu (rodiče) – aby rozhodnutí o jejich dítěti bylo opravdu společné.
Kruh anonymní (ne)matky

ANONYMNÍ (NE)MATKY

Půlroční on-line terapeutický program pro ženy po interrupci

 • cyklus 7 setkání  v uzavřené skupině 4-8 žen 
 • každé tři týdny, všední den 17-20h
 • on-line na platformě Zoom.
 • sdílení a vzájemná podpora, 
 • léčba psychických zranění a obtíží souvisejících s umělým ukončením (neplánovaného, nechtěného nebo jinak nepříznivého) těhotenství 
 • pod vedením psychoterapeutky Mgr. Jany Kučerové.
+ tajná (soukromá a skrytá) skupina Anonymní (ne)matky na Facebooku přístupná pouze mým klientkám.
 

Tento program připravuji, otevření  plánuji na podzim 2022. 

Pokud na sebe necháte kontakt, dostanete zprávu o jeho otevření jako první!

SOFIE

Půlroční on-line terapeutický program pro ženy po umělém ukončení těhotenství kvůli vážným vývojovým vadám nebo onemocnění

 • cyklus 7 setkání  v bezpečném kruhu 4-8 žen 
 • každé tři týdny, všední den 17-20h
 • on-line na platformě Zoom.
 • sdílení a vzájemná podpora, 
 • léčba psychických zranění a obtíží souvisejících s umělým ukončením těhotenství kvůli vážným vývojovým vadám nebo onemocnění
 • pod vedením psychoterapeutky Mgr. Jany Kučerové.
+ tajná (soukromá a skrytá) skupina Sofie na Facebooku přístupná pouze mým klientkám.
 

Tento program připravuji, otevření plánuji na podzim 2022. 

Pokud na sebe necháte kontakt, dostanete zprávu o jeho otevření jako první!

Sofie - terapeutická skupina a kruh žen
×

Přihlášení k odběru Holubí pošty

Je kurz už plný?
Nenašli jste termín, který by vám vyhovoval?
Nebo prostě chcete zprávu, až tu bude něco nového? 

Holubí pošta

PSYCHOLOGIE POTRATU
A POSTABORTIVNÍ SYNDROM

Celodenní seminář pro pomáhající profesionály

Praktické informace pro ty, kdo se ve své práci setkávají s ženami po po umělém ukončení těhotenství, spontánním potratu a úmrtí miminka během těhotenství či při porodu a brzy po něm.

Interrupce a těhotenská ztráta z pohledu krizové intervence, psychoterapie a terapie traumat. Psychologie prožívání ženy v krizi rozhodování, během zákroku, dobrá praxe terapie a provázení ve vyrovnávání se událostí potratu, zpracování hněvu a viny, vztahu k dítěti a k partnerovi.

Další pomoc a inspiraci najdete zde...

Stránka s odkazy na knihy, on-line projekty, zdroje informací i a pomáhající organizace.

error: Content is protected !!