Psychoterapie

Psychoterapie

Psychoterapie je léčba psychických (duševních, emočních, osobních…) obtíží psychologickými prostředky – především rozhovorem. Obvykle znamená dlouhodobou spolupráci s odborníkem – psychoterapeutem. (Více o povinné odborné způsobilosti psychoterapeutů a najdete na stránkách České asociace pro psychoterapii).

Lidé často vyhledávají psychologickou pomoc, když jim jejich psychické obtíže příliš znesnadňují život a sami už si nevědí rady (podobně, jako hledají fyzioterapeuta, když už se pro bolest nedá hnout). V takovém případě je někdy dobré spolupracovat ještě s lékařem – psychiatrem, případně praktickým lékařem, který předepíše léky.

Psychoterapie může být také způsob sebepoznání a práce na sobě (podobně jako mnozí chodí na fyzioterapii, protože chtějí zlepšit své držení těla a pohybové vzorce, aby se cítili dobře a bolestem a úrazům předcházeli).

Psychoterapie vyžaduje odvahu, čas, energii a peníze

Jen výjimečně vede k očekávanému cíli (zbavení se obtíží) či změně v životě (sebedůvěra, fungující vztahy…) pouze uvědomění, „prozření“. Pochopení, kdy a jak mé obtíže vznikly (ano, obvykle to bývá v dětství nebo během traumatizujícího zážitku), je velmi důležité, ale samo o sobě většinou nestačí. Je potřeba změnit hluboce zakořeněné zvyky, jak zacházíme sami se sebou a se světem, a naučit se jiné, zdravější způsoby fungování. (Podobně jako při zlepšování tělesné kondice jsou zřetelné výsledky až po nějakém čase cvičení.)

Rozhodnutí vstoupit do psychoterapie

je už prvním (a naprosto zásadním) krokem na cestě ke změně. Počítejte s tím, že to bude cesta – proces, který vyžaduje kromě platby za sezení i vaše osobní nasazení, energii a pozornost, kterou chcete a můžete sami sobě (léčbě svých obtíží, zpracování svých témat) věnovat.

Pokud cítíte, že chcete a potřebujete psychoterapeutickou pomoc, ale jste ve finanční tísni, vyhledejte psychoterapii hrazenou ze zdravotního pojištění nebo za dotovanou cenu v Sociální klinice.

Pokud máte závažné problémy, ale z jakéhokoli důvodu nechcete nebo nemůžete nyní věnovat potřebný čas a energii dlouhodobé práci – prostě potřebujete úlevu rychlou a hned, doporučuji psychologickou krizovou intervenci.

Uzdravovat znamená dotýkat se s láskou toho, čeho jsme se dosud dotýkali se strachem.”

                                                                                                                                           Stephen Levine

Co vám mohu nabídnout v psychoterapii

  • Společně zpracujeme zážitek traumatu a vyléčíme vaše posttraumatické psychické obtíže.

  • Vypátráme příčiny úzkostných či depresivních obtíží a odhalíme nefunkční programy, které je způsobují. Pomohu vám porozumět jim a společně najdeme nové způsoby, jak zacházet se sebou a svým životem, aby se tyto symptomy nevracely,

  • Pomohu vám vyřešit problémy ve vztazích, vztahové a rodinné krize, osamělost.

  • Naučím vás zvládat stres, znovu se postavit na nohy po syndromu vyhoření. Najdete zdroje zdraví a síly při chronickém vyčerpání a psychosomatických obtížích;

  • Provedu vás náročnou životní situací: truchlením po ztrátě blízkého člověka či důležité životní hodnoty. Podpořím vás během péče o nemocného či umírajícího. Spolu zvládneme vaše vážné onemocnění a pod.

  • Pomohu vám najít hlubokou sebedůvěru a spokojenost v se svým životem;

  • Specializuji se na terapii postabortivního syndromu: ošetřím bolavá témata související s potratem (umělým i spontánním) či úmrtím děťátka později v těhotenství a kolem porodu. Ráda vám budu oporou i během těhotenství a mateřství, jehož okolnosti nejsou příznivé.

  • Pomohu vám pochopit a ošetřit psychické souvislosti neplodnosti a budu vám oporou během procesu umělého oplodnění (IVF).

Jak začít?

Nevadí, pokud zatím nevíte přesně, jak svůj problém nebo téma pojmenovat. Nebo jestli je psychoterapeutická cesta se mnou jako průvodcem pro vás to pravé. První setkání je seznamovací („oťukávací“) a nezávazné – společně zjistíme, zda je psychoterapie to, co chcete a potřebujete. Pokud ano, pak domluvíme společný plán: hlavní téma a cíl naší spolupráce, předběžný časový horizont a konkrétní podmínky.


Mám zájem o psychoterapii