KURZY A WORKSHOPY

KPZ pro duši

KPZ pro duši

Sebepoznávací, sebepečující, inspirativní a lehce tvořivý workshop

KáPéZetka čili krabička poslední záchrany pro duši obsahuje naprosto jedinečnou osobní směs povzbuzení a útěchy pro chvíle mizerné nálady, zklamání, splínu, depky či totálního vyčerpání.

Základní „recept“ na vytvoření osobní KPZ pro duši je poměrně jednoduchý, největší kouzlo KáPéZetky spočívá v naprosto individuálních „ingrediencích“.  Proto se budeme hodně ladit na sebe, své prožívání a zmapování svých nejdůležitějších potřeb a zdrojů. Objevené “poklady” ještě znásobíme podle rovnice: sdílená radost = trojnásobná radost. Odnesete si návod a konkrétní osobní seznam + spoustu inspirace a jinde nesehnatelný pozitivní sebepečující elán!

Počet míst v kurzu je omezen na 12.

Přihláška je platná až po přijetí platby za kurz na účet: 670100-2214791476/6210 (do zprávy uveďte kód kurzu a své příjmení).

Čtvrtek 12.9.
18:30 – 21h
 
Úterý 3.12.
18:30 – 21h
 
Středa 4.3.2020
18 – 21h
 cena 400Kč
kód kurzu KPZ3

PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC

PRO LAIKY
První psychická pomoc

Úvod do krizové intervence a psychologie traumat

Znáte 5T? Umíte stabilizovanou polohu, umělé dýchání a masáž srdce? A přesto se cítíte v rozpacích, když máte kamarádce ošetřit akutně „zlomené“ srdce? Nevíte kde a jak sebrat sílu, když se po…  všechno najednou?

Osm hodin našlapané „nalejvárny“ z psychologie a krizové intervence. Teoretické základy a praktické tipy jak rozpoznat a dobře zvládnout psychickou krizi u sebe i u druhých. Budete vědět, co dělat a co říkat, abyste pomohli (a také, hlavně, co nedělat a neříkat, abyste neublížili) sobě i blízkým, když prožívají něco těžkého.

Obsah kurzu: 

– co je to stres – krize – šok – trauma; jak funguje psychika v zátěži a krizi; varovné příznaky

– první psychická pomoc, kterou zvládne každý

– strach – úzkost – panika: k čemu jsou dobré a co s nimi

– vztek a agrese: k čemu jsou dobré, co s nimi, jak zabránit eskalaci konfliktu
– co říkat a neříkat lidem v krizi, truchlícím, zasaženým nějakou životní katastrofou a jak pomoci, když se “nedá nic dělat”
– závažné stavy (deprese, psychózy, sebevraždy, sebepoškozování)
– co je to trauma a co dělá s psychikou
– jak se hojí duše a k čemu je to trápení dobré
– kde na to vzít sílu a jak se dobře postarat o sebe
– kdy přivolat odborníka a jestli pomůžou prášky

 

Počet míst v kurzu je omezen na 15. 

Přihláška je platná až po přijetí platby za kurz na účet: 670100-2214791476/6210 (do zprávy uveďte kód kurzu a své příjmení).

Pátek 29.11.
9:30-17:30h
 
Pátek 17.1.2020
9:30-17:30
 
Pátek 14.2.2020
9:30-17:30h
 
Sobota 14.3.2020
9:30-17:30h
cena 1400Kč

kód kurzu PPP3

DVOUDENNÍ

PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC

PRO LAIKY
První psychická pomoc

Úvod do krizové intervence a psychologie traumat a truchlení

Znáte 5T? Umíte stabilizovanou polohu, umělé dýchání a masáž srdce? A přesto se cítíte v rozpacích, když máte kamarádce ošetřit akutně „zlomené“ srdce? Nevíte kde a jak sebrat sílu, když se po…  všechno najednou?

Dvakrát sedm hodin našlapané „nalejvárny“ z psychologie a krizové intervence. Teoretické základy a praktické tipy jak rozpoznat a dobře zvládnout psychickou krizi u sebe i u druhých. Budete vědět, co dělat a co říkat, abyste pomohli (a také, hlavně, co nedělat a neříkat, abyste neublížili) sobě i blízkým, když prožívají něco těžkého.

Obsah kurzu: 

1. den:

 • co je to stres – krize – šok – trauma; jak funguje psychika v zátěži a krizi; varovné příznaky
 • jak se hojí duše a k čemu je to trápení dobré
 • zásady první psychické pomoci (zvládne každý ;-))
 • zvládání šokových stavů
 • práce s negativními emocemi a k čemu jsou dobré
 • co znamená pláč
 • hněv a agrese + jak zabránit eskalaci konfliktu
 • co je to trauma a co dělá s psychikou
 • strach – úzkost – panika
 • + lehce sebezkušenostní praktické cvičení pro práci s emocemi

2. den

 • co říkat a neříkat lidem v krizi, truchlícím, zasaženým nějakou životní katastrofou a jak pomoci, když se “nedá nic dělat”
 • proces truchlení
 • praktický “nákuk” do psychopatologie, jak zvládat závažné stavy: deprese, psychózy, sebevražedné tendence, sebepoškozování.
 • jak se poprat s bezmocí
 • kdy přivolat odborníka a jestli pomůžou prášky
 • kde na to vzít sílu a jak se dobře postarat o sebe
 • + lehce relaxační stabilizační praktické cvičení

Počet míst v kurzu je omezen na 15. 

Přihláška je platná až po přijetí platby za kurz na účet: 670100-2214791476/6210 (do zprávy uveďte kód kurzu a své příjmení).

Pátek 9:30-17
+
sobota 9:30-17
 
 

VISION BOARD

Visionboard2020

Novoroční motivačně tvořivý workshop

Přelom kalendářního roku je krásnou symbolickou příležitostí k zastavení se, rekapitulaci a uzavření starých záležitostí. A také k ujasnění si důležitých osobních hodnot přání, nadějí, potřeb a zdrojů, a formulaci plánů.

Začneme meditací nad rokem uplynulým s malým rituálem rozloučení a vděčnosti a naladěním své další na sny a vize. A pak se pustíme do tvoření, kde to vše zobrazíme do podoby “vision boardu” – obrazu či nástěnky, která Vám pomůže udržet odvahu, elán a “tah na branku” celý následující rok.

Počet míst v kurzu je omezen na 12.

Přihláška je platná až po přijetí platby za kurz na účet: 670100-2214791476/6210 (do zprávy uveďte kód kurzu a své příjmení).

Čtvrtek 2.1. 2020

DLOUHODOBÉ KURZY

PRAKTICKÁ POZITIVNÍ PSYCHO-SOMATIKA

Praktická pozitivní psychosomatika

Ucelený osmitýdenní kurz relaxací a mindfulness technik

To nejlepší z oblíbených Večerních relaxací!

Budeme pracovat v malé skupince (4-10 lidí), abychom se mohli věnovat potřebám každého účastníka. Na setkáních budeme také průběžně opakovat a vracet se k již vyzkoušeným technikám, abyste se je opravdu dobře naučili a mohli využívat sami i v nepříznivých podmínkách. Také si budeme si povídat o propojení těla, mysli a emocí, a učit se, jak si neškodit stresem a jak rozvíjet radost, pohodu a zdraví v každodenním životě.

Počet míst v kurzu je omezen na 10. 

Přihláška je platná až po přijetí platby za kurz na účet: 670100-2214791476/6210 (do zprávy uveďte kód kurzu a své příjmení)

Od 24.9.
8x úterý 930 – 11h

další běh kurzu PŘIPRAVUJI

KURZ MINDFULNES

Mindfulness v POD KROVY

Základní osmitýdenní kurz meditací  mindfulness se Slávkem Keprtem

Kurz je zaměřen prakticky. Během setkání si osvojíte základní techniky rozvíjející sebeuvědomění, soustředění, vyrovnanost, trpělivost, odolnost a další důležité schopnosti mysli, umožňující efektivnější zvládání každodenních aktivit nebo pracovní zátěže.

Obsahem jednotlivých setkání jsou společná meditační cvičení, sdílení zkušeností, dotazy. Během setkávání se postupně věnujeme například cvičení laskavosti, cvičení vnímavosti těla, nácviku všímavé chůze, všímavému jezení, zacházení s nepříjemnými situacemi, kultivace všímavosti ve vztazích. 

Pro kurz nepotřebujete žádnou předchozí znalost meditace. 

Zásadní podmínkou absolvování kurzu je však závazek věnovat se pravidelné samostatné praxi (cca 30-45minut alespoň 5x týdně) mezi jednotlivými setkáními.

Počet míst v kurzu je omezen na 10. 

Přihláška je platná až po přijetí platby za kurz na účet: 670100-2214791476/6210 (do zprávy uveďte MF1 a své příjmení)

Od 7.4.2020
8x úterý 19 – 21h
cena 3800Kč

kód kurzu MF4

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ

ANONYMNÍ (NE)MATKY

Anonymní (ne)matky

Podpůrná psychoterapeutická skupina pro ženy po interrupci

“Anonymní (ne)matky” cítí, že potřebují zpracovat pocity viny a hněvu, oplakat své ztráty, odpustit sobě i okolí, najít novou sebedůvěru a chuť znovu začít žít. Chtějí se navzájem podporovat na cestě za uzdravením sebe, svých vztahů a svého života, chtějí sdílet své zkušenosti, sílu a naději.

Před první návštěvou je třeba se přihlásit a zaplatit účastnický poplatek na účet: 670100-2214791476/6210 (do zprávy uveďte AM, datum setkání a své příjmení). Setkání se uskuteční, pokud účast na konkrétním pátečním setkání potvrdí nejpozději v neděli alespoň 4 účastnice.

 

Liché týdny
PONDĚLÍ
17 – 19h
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6. 2020
cena 300Kč

kód AM

VEČERNÍ RELAXACE

Večerní relaxace

Otevřená relaxační skupina. Příležitost pro zastavení se, uvolnění, odpočinek.

Na setkání máte možnost vyzkoušet dvě různé relaxační a techniky: “ochutnat” můžete například Jacobsonovu progresivní relaxaci, Autogenní trénink, relaxace s imaginacemi, různá dechová cvičení, bioenergetická cvičení, jemné pohybové relaxace, techniky mindfulness a další.

Kromě praktických relaxačních cvičení si také si povídáme, jak jednotlivé metody fungují, kdy nebo proč naopak nefungují a jak překonávat obtíže. Relaxace vás naučí vědomému zklidnění, uvolnění, soustředění, všímavosti a laskavosti k sobě samým, zlepší váš vztah s vlastním tělem. 

Každé setkání je jedinečné, vždy mám připraveno více technik a vybírám podle potřeby a nálady relaxujících.

Kapacita je omezena na 3-10 osob. Na každé setkání je třeba se nejpozději den předem přihlásit a zaplatit účastnický poplatek na účet: 670100-2214791476/6210 (do zprávy uveďte VR, datum setkání a své příjmení). 

Čtvrtky nepravidelně

30.1., 13.2., 27.2., 5.3., 19.3., 2.4., 23.4., 7.5., 28.5., 11.6., 25.6. 2016

1830-20h
 cena 300Kč

kód VR

V době trvání opatření proti koronaviru

v POD KROVY se nekonají žádné kurzy. 

Veškeré terapeutické služby a odbornou psychologickou pomoc poskytuji on-line prostřednictvím Skype.

Pro akutní konzultace v souvislosti se zvládáním obtížné situace v karanténě jsem k dispozici 

ZDARMA vždy v pátek 17-20hodin  

Prosím, objednejte se nejpozději den předem!