O rozhodování - nic není černobílé

V životě nic není černobílé

Jak se rozhodnout, když je málo času, rozhodnutí může zásadně změnit váš život a když ho uděláte, nepůjde vzít zpět?

Máte to v ruce, černé na bílém: fotku z ultrazvuku, potvrzení o těhotenství (nečekaném, nechtěném) nebo lékařskou zprávu o nemoci či závažné vývojové vadě vašeho děťátka. Co teď?

V černobílém provedení vše vypadá vlastně jednoduše: miminko zdravé nebo ne-zdravé (ne podle norem), chtěné nebo nechtěné, plánované nebo nečekané. Je to už člověk nebo není. Nechám(e) si ho nebo ne. Žádné nejasnosti.

Prožívání je mnohem “barevnější”

Při pozorném nahlédnutí trochu pod povrch už to tak jasné není. Melou se ve vás hormony a instinkty. Touhy a přání, vysněná růžová budoucnost, plány. Také obavy, špatné zkušenosti, rizika a katastrofické scénáře. Navíc možná velká únava a nevolnosti nebo i závažnější zdravotní obtíže. Své k tomu řekne i vaše sebedůvěra – nebo její nedostatek: “To (ne)zvládneš!” A také tam někde jsou vaše osobní hodnoty a etické principy. Možná nejasné, protože dosud nebylo potřeba o takových věcech přemýšlet. Možná naopak dosud podobně jasné a černobílé, jak ta fotka – jenže teď v konfrontaci s tím vším ostatním se možná trochu rozostřují.

 A jak vypadá vaše situace zvenčí?

  • Jaké máte informace? Berte v úvahu, že každý človek (tedy i lékař) se může mýlit, každé vyšetření může přinést i chybné výsledky (chybně pozitivní i chybně negativní). Medicína v těhotenství často pracuje jen s pravděpodobností a odhady. Nepočítá se zázraky, a vůbec není jasné, co to bude nakonec znamenat.

(Například i jistota Downova syndromu neznamená jistotu neštěstí a bolesti pro budoucí dítě a celou rodinu. Ano, někteří lidé s touto genetickou vadou jsou na tom velmi špatně, mají i další postižení a potřebují celodenní péči. Mnozí ale zvládnou i běžnou základku, postarají se o sebe, jsou “platnými členy společnosti” a žijí jednoduše (a) šťastně. Jenže tohle se z genetických testů vyčíst nedá.)

  • Jaké máte jistoty, o co a o koho se můžete opřít? Kdo pomůže, kdo je na vaší straně? Asi cítíte i mnohá očekávání: od partnera, od rodiny, možná i od přátel. Znáte právní stránku, tušíte postoj společnosti.
  • Také na vás nejspíš doléhá zodpovědnost – za svůj život, za své závazky, za fungování a štěstí vaší rodiny a dětí, které máte. A možná takto uvažujete i o tomto ještě nenarozeném dítěti: s obavami přitíženými zodpovědností za jeho život a dobré podmínky v něm.

Aktuální osobní konstelace toho všeho – a dalšího

Stojíte před rozhodnutím? Věřím, že pokud tohle čtete, neberete rozhodování o ukončení těhotenství na lehkou váhu. Chcete se rozhodnout dobře. Asi také rychle – protože musíte, dochází vám čas, nebo proto, že ta nejistota, to trýznivé dilema je k nevydržení. Doufáte, že až se rozhodnete, uleví se vám. Jenže na opravdu dobré rozhodnutí je mimo jiné potřeba dostatek času! Využijte si ho všechen, do poslední vteřiny.

Jak se pozná dobré rozhodnutí?

Dobré a správné není vždycky totéž. Dobré pro koho? K čemu? Správné podle jakých nebo čích měřítek? Rozhodněte se tak nejlépe, jak právě teď dokážete (lépe to stejně nejde). Tak, jak vám dovolí vnější okolnosti a co si dovolíte sami uvnitř. Dobré rozhodnutí mnohdy není “šťastné” (nevede k pozitivním emocím) a nemusí být ani snadno proveditelné. Dobré rozhodnutí je takové, se kterým budete moci dál dobře žít, a obstojí, když se na něj někdy v budoucnu zpětně podíváte – za 5, 10, 20 let.

Vidět všechny barvy spektra

K tahle zásadnímu rozhodnutí je potřeba vyslechnout si všechny vnitřní hlasy. Uvidět obraz situace, kde se právě nacházíte, ve všech barvách spektra. Vím, někdy je toho všeho moc, tak silné, až to bodá do očí a máte chuť nasadit si tmavé brýle s filtrem. Nebo úplně zavřít oči a “šlápnout do toho” naslepo. Ano, pak opravdu mnohdy přijde úleva – ale znamená to zavírat oči už napořád.

Nebuďte na to sama

  1. Najděte si dostatek informací. Nejlépe různých, i protichůdných, z různých zdrojů. Nikdo jiný nemá pravdu a návod správné řešení ve vaší situaci – obecně správné neexistuje. Ale potřebujete hodně inspirace.

  2. Zkuste najít příběhy žen a rodin v podobné situaci. S podobnou komplikací nebo diagnózou. Jak to s nimi bylo dál? Možná vás překvapí, že věci nejsou tak fatální, že se s mnohým dá naučit žít, i šťastně.

  3. Najděte si někoho, kdo si s vámi bude trpělivě a se zájmem povídat. Pomůže vám zorientovat se v tom, co sama cítíte. Je báječné, pokud můžete mluvit s partnerem, rodinou a kamarádkami. Ale počítejte s tím, že ti všichni jsou v tom nějak osobně “namočení” a mohou mít své důvody a přesvědčení. Nezávislý člověk je bývá více otevřený, objektivnější, a může vidět i to, co jste sama přehlédla. Třeba terapeut, poradce, anonymní linka důvěry.

A připravte si ty nejlepší možné podmínky

Dobře se oblečte, najezte, jděte do přírody. Nepijte alkohol a pořádně se vyspěte. Myslete na to, že naše aktuální odvaha, pocit síly a sebedůvěry se mění s náladou i během dne. Takže životní rozhodnutí nemůžete dělat podle aktuálních pocitů, ale z něčeho hlubšího a stálejšího. Až se budete (aspoň na chvíli) cítit fajn, zeptejte se svého těla. Dobré může přijít i s pocity bolesti a smutku, ale poznáte ho podle vnitřního klidu.

A netlačte na sebe, nechte rozhodnutí dozrát.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on whatsapp