příspěvek VZP na terapii podmínky postup

Příspěvek VZP na terapii

Jak postupovat, když chcete na terapii čerpat příspěvek od VZP?

Od 1.1.2022 otevřela Všeobecná zdravotní pojišťovna už potřetí program Zvýšení dostupnosti psychosociální opory. V něm mají klienti VZP možnost získat příspěvek až 5000Kč na psychologické konzultace a terapeutická sezení.

Nejedná se o psychoterapii „na pojišťovnu“, která je plně hrazena ze zdravotního pojištění a pro klienty je „zdarma“ (ta je možná pouze ve zdravotnických zařízeních u psychoterapeutů, kteří mají se zdravotní pojišťovnou smlouvu). Jde o speciální bonus, který většinou pokryje náklady jen částečně a je vyplácený zpětně – podobně jako příspěvek na sportovní aktivity, vyšetření znamének nebo zubní hygienu.

 

Podmínky na straně klienta

O tento klientský bonus můžete požádat, pokud jste klient Všeobecné zdravotní pojišťovny starší 7 let (ano, nově mohou příspěvek čerpat i děti), nejste v procesu přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně a nemáte vůči VZP žádné dluhy. Požádat můžete kdykoli v průběhu roku až do listopadu.

Podmínky na straně terapeuta

Terapeuta si vyberete v seznamu terapeutů, kteří jsou pro tento program u VZP registrováni. Nemůžete tedy příspěvek žádat za sezení u kohokoli, ale pouze u terapeuta ze seznamuTito terapeuti splňují kvalifikační, profesní a etická kritéria VZP (jsou členy České asociace pro psychoterapii).

Terapeuti zároveň spolupracují s platformou DeePsy, která umožňuje sledovat a analyzovat průběh a výsledky terapie.

Forma psychosociální pomoci

Jednorázová konzultace (poradenství, krizová intervence a pod.) či sezení v rámci delší terapeutické spolupráce se může uskutečnit osobně nebo on-line, forma se může i střídat. Příspěvek mohou čerpat i páry v párové terapii nebo rodiče účastnící se terapie s dětmi – v takovém případě žádá o příspěvek každý z účastníků za sebe a na společné sezení tak mohou získat dvakrát 500Kč.

 

Postup objednání se na sezení s příspěvkem VZP

1.krok: poukaz

Dříve než se objednáte na sezení, na které chcete bonusový příspěvek uplatnit, požádejte VZP o vydání Poukazu:

V e-mailu zaslaném na adresu opatrujse@vzp.cz uveďte:

– jméno, příjmení a číslo pojištěnce (devíti- nebo desetimístné číslo uvedené na průkazu pojištěnce)

– e-mailová adresu, na kterou bude poukaz zaslán, nebo adresu pracoviště VZP, kde si poukaz osobně vyzvednete.

Na vydaném poukazu najdete vaše jedinečné číslo poukazu (ID) a tabulku, do které terapeut potvrzuje data sezení.

2.krok: objednání POD KROVY

Objednejte se kdykoli pohodlně prostřednictvím rezervačního systému. Cena ani podmínky se v případě čerpání příspěvku VZP nijak nemění, ale dejte mi vědět, že máte o příspěvek zájem, abychom měli v pořádku všechnu potřebnou administrativu.

Při objednání termínu v rezervačním systému je nutné označit, že budete žádat o příspěvek VZP a potvrdit souhlas s evidencí efektu terapie v systému DeePsy. Zároveň je potřeba předat mi Poukaz: zašlete e-mailem, nebo přineste vytištěný osobně na sezení.

 

3.krok: platba

Sezení se platí předem kartou (prostřednictvím platební brány GoPay) jednotlivě či formou předplatného (kreditů na více sezení – v tom případě je nutné vytvoření zákaznického účtu).

Platíte plnou cenu, VZP přispívá 500Kč na jedno sezení (bez ohledu na jeho cenu a délku), až 10x ( tedy celkem maximálně 5000Kč) a příspěvek vyplácí zpětně po předložení žádosti a potřebných dokladů.

Pozor, při zadávání platby uveďte fakturační údaje: jméno a adresu. Pokud je neuvedete, rezervace i platba proběhne, ale na dokladu bude uvedeno “koncový zákazník” bez jména a VZP vám ho pravděpodobně neuzná.

4.krok: dotazníky v DeePsy

VZP stejně jako v předchozích projektech potřebuje sledovat efekt terapie (přece jen vynakládá na tento projekt v součtu mnohamilionové částky), proto požaduje vyplnění screeningových dotazníků. Nyní nově ve spolupráci s výzkumnou platformou Deepsy.

Jakmile mi doručíte Poukaz, vytvořím vám „účet“ v systému DeePsy. Na Váš e-mail přijde od DeePsy nejdříve žádost o potvrzení e-mailu a GDPR a poté výzva k vyplnění vstupního dotazníku. Další dotazník by měl přijít po 5. sezení a ještě jeden po 10. sezení.

Dotazníky vyplňujete on-line, zaberou cca 10-15min a jejich vyhodnocení nemá žádný vliv na vyplacení příspěvku. Nezjišťují žádné konkrétní údaje o tématech sezení a pod, pouze screening depresivity a anxiety pro statistiku VZP.

 

Průběh spolupráce

I v případě čerpání příspěvku VZP platí, že naše první setkání je delší (90min), abychom měli dost času probrat vše potřebné a zjistit, zda pro vás psychoterapie u mě je to pravé. Ujasníme si vaši zakázku, téma a způsob spolupráce a pokud budete spokojení, objednáte si další sezení. Pokud se budeme nějaký čas potkávat pravidelně, sezení na 50min je tak akorát.

Příspěvek můžete čerpat i na jediné setkání, není povinné absolvovat všech 10. Můžete také terapeuta změnit – po jednom či několika sezeních přejít k jinému a pokračovat v čerpání příspěvku až do celkových 10 sezení.

Tento bonus od VZP mohou využít i klienti, kteří už do terapie dříve docházeli či v současnosti docházejí, a samozřejmě lze v terapeutické spolupráci pokračovat i po vyčerpání 10 sezení s příspěvkem.

Žádost o vyplacení příspěvku VZP

Poukaz platí od data vydání na maximálně 10 sezení zaplacených a uskutečněných do 30.11.2022.

Požádat o vyplacení příspěvku můžete po každém jednotlivém sezení nebo souhrnně po několika, nejpozději do 15.12.2022. Pozor, VZP přijímá pouze doklady o platbě ne starší než 3 měsíce.

Požádat o příspěvek můžete osobně na pobočce VZP nebo on-line prostřednictvím aplikace Moje VZP. K Žádosti o příspěvek z fondu prevence je nutné předložit:

  • Terapeutem vyplněný a vámi podepsaný Poukaz, který obdržíte od VZP.
  • Doklad o zaplacení terapie. Doklad Vám přijde e-mailem automaticky po zaplacení rezervovaného sezení. Pokud si v mém rezervačním systému vytvoříte „zákaznický účet“ (registrujete se), najdete zde přehledně všechna vaše sezení i doklady o platbách.
  • Dotazník Průzkum spokojenosti, který po ukončení terapie vyplníte elektronicky přímo na webu VZP. Dotazník se nepředkládá v listinné podobě.

Podrobné informace o podání žádosti najdete v podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence. Doporučuji o příspěvek požádat raději s předstihem (dříve než 15.12.2022), abychom mohli případně doplnit či opravit doklady.

 

Čeká nás trochu více administrativy, ale stojí to za to. Kromě toho, že získáte příjemný finanční bonus, a s ním možná „postrčení“ vyzkoušet a dopřát si terapeutickou péči, využíváním tohoto programu pomáháte prošlapat cestu ke kvalitní a dostupné péči o duševní zdraví i mimo přetížený zdravotnický systém. Děkujeme!

error: Content is protected !!