příspěvek VZP na terapii podmínky postup

Příspěvek VZP na terapii

Jak postupovat, když chcete na terapii čerpat příspěvek od VZP?

I v letošním roce otevřela Všeobecná zdravotní pojišťovna  program Zvýšení dostupnosti psychosociální opory. V něm mají klienti VZP možnost získat příspěvek až 5000Kč na psychologické konzultace a terapeutická sezení

Nejedná se o psychoterapii „na pojišťovnu“, která je plně hrazena ze zdravotního pojištění a pro klienty je „zdarma“ (ta je možná pouze ve zdravotnických zařízeních u psychoterapeutů, kteří mají se zdravotní pojišťovnou smlouvu). Jde o speciální bonus, který většinou pokryje náklady jen částečně a  vyplácený zpětně – podobně jako příspěvek na sportovní aktivity, vyšetření znamének nebo zubní hygienu. 

 

Podmínky na straně klienta

O tento klientský bonus můžete požádat, pokud jste klient Všeobecné zdravotní pojišťovny starší 7 let (ano, nově mohou příspěvek čerpat i děti), nejste v procesu přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně a nemáte vůči VZP žádné dluhy. Požádat můžete kdykoli v průběhu roku až do 31.12.


Podmínky a povinnosti na straně terapeuta

Terapeuta si vyberete v seznamu terapeutů, kteří jsou pro tento program u VZP registrováni. Nemůžete tedy příspěvek žádat za sezení u kohokoli, ale pouze u terapeuta ze seznamuTito terapeuti splňují kvalifikační, profesní a etická kriteria VZP (jsou členy České asociace pro psychoterapii). 

Terapeuti mají přístup do speciální aplikace VZP, kde zaznamenávají uskutečněná sezení s klienty, na která lze pak žádat o příspěvek. Terapeuti pouze potvrzují, že sezení s klientem proběhlo, uvádí datum sezení, cenu a potvrzují, že klient za sezení zaplatil. VZP nedostává žádné další informace – ani například o průběhu sezení, obtížích klienta či probíraných tématech. 

Spolupráce s platformou Deepsy. která statisticky sleduje a analyzuje průběh a efekt terapií je od roku 2024 nepovinná. Pokud se chcete tohoto průzkumu účastnit, upozorněte mě, prosím, e-mailem nebo při nejbližším setkání. 


Forma psychosociální pomoci

Jednorázová konzultace (poradenství, krizová intervence a pod.) či sezení v rámci delší terapeutické spolupráce se může uskutečnit osobně nebo on-line, forma se může i střídat. Příspěvek mohou čerpat i páry v párové terapii nebo rodiče účastnící se terapie s dětmi – v takovém případě žádá o příspěvek každý z účastníků za sebe a na společné sezení tak mohou získat dvakrát 500Kč.


Terapeutická sezení s příspěvkem VZP

 

Objednání POD KROVY

Objednejte se kdykoli pohodlně prostřednictvím rezervačního systému. Cena ani podmínky se v případě čerpání příspěvku VZP nijak nemění, ale potřebuji vědět, že máte o příspěvek zájem, abych vyřídila s VZP potřebnou administrativu.

Při objednání termínu v rezervačním systému:

1.) označte „Jsem klientem VZP a chci využít bonusový příspěvek na terapii“

2.) objeví se okénko, kde uvedete své číslo pojištěnce u VZP (rodné číslo). 

3.) potvrďte souhlas se zpracováním tohoto osobního údaje – pouze pro účely evidence sezení pro čerpání příspěvku dle požadavku VZP.


Platba

Sezení vždy platíte předem kartou (prostřednictvím platební brány GoPay) jednotlivě či formou předplatného (kreditů na více sezení – v tom případě je nutné vytvoření zákaznického účtu). 

Platíte plnou cenu. VZP přispívá 500Kč na jedno sezení (bez ohledu na jeho cenu a délku), až 10x ( tedy celkem maximálně 5000Kč), příspěvek vyplácí zpětně po absolvování sezení a předložení žádosti. 

Nově VZP pro vyplacení příspěvku nepožaduje od klientů žádné doklady, stačí terapeutova evidence (zaznamenává se pouze datum proběhlého sezení a cena, kterou klient zaplatil). Přesto doporučuji uvést při platbě fakturační údaje: jméno a adresu. Pokud je neuvedete, rezervace i platba proběhne, ale na dokladu bude uvedeno “koncový zákazník” bez jakékoli identifikace. Fakturu si může VZP vyžádat v případě kontroly. 


Průběh spolupráce

I v případě čerpání příspěvku VZP platí, že naše první setkání je delší (90min), abychom měli dost času probrat vše potřebné a zjistit, zda pro vás psychoterapie u mě je to pravé. Ujasníme si vaši zakázku, téma a způsob spolupráce a pokud budete spokojení, objednáte si další sezení. Většinou pak stačí 50min, zejména pokud se budeme nějaký čas setkávat pravidelně. 

Příspěvek můžete čerpat i na jediné setkání, není povinné absolvovat všech 10. Můžete také terapeuta změnit – po jednom či několika sezeních přejít k jinému a pokračovat v čerpání příspěvku až do celkových 10 sezení. 

Tento bonus od VZP mohou využít i klienti, kteří už do terapie dříve docházeli či v současnosti docházejí, a samozřejmě lze v terapeutické spolupráci pokračovat i po vyčerpání 10 sezení s příspěvkem.

 

Žádost o vyplacení příspěvku VZP

Požádat o vyplacení příspěvku můžete po každém jednotlivém sezení nebo souhrnně po několika, nejpozději do 31.12.

Před podáním žádosti raději zkontrolujte počet zaznamenaných (a dosud neproplacených) sezení v „Moje VZP“ – v sekci bonusové příspěvky. Na případné nesrovnalosti mě, prosím, upozorněte e-mailem.

Požádat o příspěvek můžete 

a) osobně na pobočce VZP – zde je potřeba vyplnit formulář žádosti a požádat lze nejpozději 30.11.

b) on-line prostřednictvím aplikace Moje VZP – lze až do konce roku.

K Žádosti o příspěvek z fondu prevence již není nutné předkládat žádné doklady – vše potřebné má VZP zaznamenané od terapeutů přímo ve svém systému. VZP automaticky vyplatí tolikrát 500Kč, kolik máte od terapeuta zaevidovaných sezení – maximálně 10x.

Podrobné informace o podání žádosti najdete v podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence. 


A co jiné zdravotní pojišťovny?

Podobný bonusový příspěvek nabízejí v rámci podpory duševního zdraví i jiné zdravotní pojišťovny a postupně se přidávají další:

Podmínky i výše příspěvků se u jednotlivých pojišťoven liší. Většinou je třeba, aby terapeut byl garantovaným profesionálem (Členem české asociace pro psychoterapii nebo jiné profesní organizace) a klient předkládá doklady o zaplacení, případně i potvrzení od terapeuta. Vše potřebné zjistíte přímo u své zdravotní pojišťovny.


Stojí to za to

Je to jen o trochu více administrativy, ale stojí to za to. Získáte příjemný finanční bonus, a s ním možná „postrčení“ vyzkoušet a dopřát si terapeutickou péči. 

Využitím tohoto programu zároveň pomáháte prošlapat cestu ke kvalitní a dostupné péči o duševní zdraví i mimo přetížený zdravotnický systém. Děkujeme!